Försök går framåt över DePuy Pinnacle-höftimplantat | Levin Papantonio Rafferty - Advokatbyrå för personskador

Försök som rör sig framåt över DePuy Pinnacle-höftimplantat

Nästa omgång av rättegångar i Pinnacle multidistriktstvister kommer att gå framåt trots en framställning från de tilltalade Johnson & Johnson och DePuy Orthopedics för att förhindra dem. Federal Circuit Federal Court avvisade deras begäran och rättegångarna är planerade att börja i slutet av nästa månad. Tidigare i år resulterade ytterligare en rättegång i samband med ärendet till en rekorddom på 5 miljoner dollar mot Johnson & Johnson.

En annan Metal-on-Metal produkt, dePuy ASR höftbytet blev först tillgänglig i 2005, men även dess ursprung är misstänkt, "beskrev Ben Gordon, en advokat för personskador med advokatbyrån Levin, Papantonio. "FDA gav dessa produkter speciell godkännande, enligt 510 (k) -systemet, så att de kunde marknadsföras utan att DePuy först genomförde kliniska prövningar."

Efter många rapporter om problem, DePuy utfärdade en frivillig återkallelse av två ASR-enheter i augusti 2010. Återkallelsen utfärdades dock efter att 93,000 XNUMX patienter över hela världen fick det defekta DePuy-höftbytet, vilket krävde att tusentals skadade offer måste genomgå farliga och dyra revisionsoperationer för att ta bort de defekta enheterna.

Johnson & Johnson tillverkade höftimplantat genom sitt dotterbolag DePuy Orthopedics. Företaget fortsätter att möta tusentals rättegångar på grund av det defekta metall-på-metall-höjdbytet. Det är känt att misslyckas i förtid och släpper ut metallpartiklar i omgivande vävnad som orsakar inflammation och infektion. När implantatpatienten rör sig, slipas ytorna på dessa två komponenter mot varandra och friktionsslitaget leder till metallavfallet.

"När" joniska "arter av kobolt- och kromslitage metallpartiklar kommer in i vävnaden och blodet, kan det få en allvarlig, negativ effekt på kroppen, vilket leder till allvarliga muskel- och benskador, säger Gordon. "En patient med en DePuy höftbyte kan ha så höga som 100 gånger de normala nivåerna av krom och kobolt i blodomloppet. I publicerade fallrapporter har höga halter av kobolt och krom i blodet kopplats till hjärta, njure, nervsystemet och andra organskador. ”

Sedan 2011 har alla federala DePuy Pinnacle-fall konsoliderats och centraliserats i den amerikanska tingsrätten för Northern District of Texas, som en del av en MDL eller multistriktstvister. Juryen fann att DePuy klippde hörn som fick implantaten på marknaden, bland annat att företaget inte sökte premarket-godkännande och undvikde FDA: s krav att avgöra om en enhet är säker eller effektiv. Således fanns det inget krav på Pinnacle hip-kliniska prövningar för att se om det fungerade eller var säkert att använda.

"Dessa kunde ha undvikits om DePuy hade varit ansvarsfull och ärlig i början," sa Gordon. "Istället satte DePuy dock sina egna intressen framför sina patienter och fortsatte det växande problemet med girighet som vi känner till alltför väl i dagens företags- och vårdmiljöer."

I 2013, efter intensiv granskning och utfrågningar om säkerheten hos dessa enheter, släppte FDA nya riktlinjer för metall-till-metall-höftbyten, vilket tyder på att läkare bara bör använda designen om andra artificiella höftimplantat inte är lämpliga. Byrån vill också att framtida metall-på-metall-konstruktioner ska genomgå omfattande mänskliga kliniska prövningar innan de kan godkännas.

Även om juryn i Texas tilldelade mer än 500 miljoner dollar mot Johnson & Johnson och dess DePuy-enhet, huggade den amerikanska distriktsdomaren Ed Kinkeade domen till cirka 151 miljoner dollar. Domare Kinkeade sa att flytten var nödvändig enligt Texas State Law, som begränsar straffskador. DePuy vann den första klockväderspåret 2014. Nästa försöksomgång med anknytning till DePuy Pinnacle-höftskadestånd är inställd till september.