Rexulti (ersättaren för Abilify) orsakar också tvångsspel | Levin Papantonio Rafferty - Advokatbyrå för personskador

Rexulti (The Abilify Replacement) orsakar också kompulsivt spelande

Trots visade faror och biverkningar, som är den främsta orsakssaken i de dussintals rättssök som för närvarande är en del av en massförstörelse, kvarstår den atypiska antipsykotiska medicinen Abilify på apotekshyllor. Det fortsätter att tas av patienter och chockerande är tvingas på ungdomsfängslar av statliga korrektionsmyndigheter, som använder den som en typ av "kemisk fasthållning". Innan den förlorade sitt patent i oktober 2014, Abilify (aripiprazol) var en stor säljare för Otsuka Pharmaceuticals och dess amerikanska partner, Bristol-Meyer Squibb, som innebar nästan $ 7-miljarder under sina senaste arton månader av exklusivitet.

Sex månader senare, en ny medicin från Otsuka, känd som brexpiprazole, vann FDA godkännande och säljs för närvarande under varumärket Rexulti. Man kommer att märka att, som sin föregångare, innehåller namnet på den nya produkten elementet "piprazol". Rexulti, som Abilify, är ett atypiskt antipsykotiskt medel som används för att behandla schizofreni och som en kompletterande behandling för allvarlig depression. Båda dessa läkemedel har liknande profiler eller egenskaper. Dessa inkluderar dosering, indikationer och kontraindikationer samt verkningsmekanism (båda droger verkar på en specifik dopaminreceptor).

De har också liknande biverkningar. Otsuka uppdaterade nyligen sin paketetikett, varning konsumenter som tar Rexulti kan få dem att delta i kompulsiva, okontrollerbara beteenden, inklusive spel, shopping och sex. Andra biverkningar inkluderar viktökning, ångest och rastlöshet, sinusproblem som rhinorré (rinnande eller stupad näsa), huvudvärk och yrsel.

I allmänhet verkar det som om det "nya" läkemedlet inte är allt som är annorlunda eller bättre än det gamla. Det kan i själva verket vara ett annat exempel på vad som är känt inom läkemedelsindustrin som "evergreening".

Begreppet "evergreening" avser ett antal strategier som används av tillverkare som används för att utöka patent och exklusivitet över produkter för vilka nämnda patent slutar upphöra. Detta gör det möjligt för dem att fortsätta att förskjuta bestämmelserna och fortsätta att samla in royalties samtidigt som man motverkar konkurrensen från generiska versioner under längre perioder än vad som normalt är tillåtet enligt lag.

Lagligen är detta ett grått område. I 2002, Federal Trade Commission (FTC) granskade bestämmelser av 1984 Drug Price Competition och Patent Restoration Act, mer känd som Hatch-Waxman. Avsikten med lagen, som har reviderats flera gånger under åren, var att göra det lättare för generiska läkemedelstillverkare att få FDA-godkännande genom att lämna in en förkortad ny drogansökan (ANDA) genom att effektivisera processen och förhindra att de ursprungliga tillverkarna sätter vägen i deras väg.

Efter undersökningen av Hatch-Waxman rekommenderade FTC att endast ett enda förbud mot evergreening skulle tillåtas för en ny generisk produkt och skapade en snabbare och effektivare process för att lösa ett evergreening-krav.

I 2015 noterades att Rexulti, som är ett mycket nyare läkemedel än Abilify (som godkändes i 2002), kan ha risker och biverkningar som ännu inte har identifierats i studier efter marknadsföring. Dessa risker och biverkningar har nu blivit tydliga, eftersom Otsuka har utfärdat en ny varning för sin produkt. Den primära frågan är nu: var företaget medveten om dessa risker när de lämnade in för FDA godkännande?

Det återstår att se om Otsuka kommer att finna sig inriktade på en ny runda av rättegångar då skadade patienter kommer framåt.