Otsuka och Bristol-Meyer Squibb löser tre Abilify-rättegångar; Globalt förlikningsavtal att följa | Levin Papantonio Rafferty - Advokatbyrå för personskador

Otsuka och Bristol-Meyer Squibb avgör Tre Abilify-rättegångar; Global Settlement Agreement att följa

Japan-baserade Otsuka Pharmaceuticals och dess amerikanska partner, Bristol-Meyer Squibb, har avgjort tre Abilify-rättegångar som var planerade att gå till försök i sommar. Klagandena, som lider av spelberoende och tvångssyndrom, hävdar att deras tillstånd orsakades av att ta antipsykotisk medicinering Abilify (Aripiprazol). De tre fallen representerar totalt 808 rättegångar som har konsoliderats i multistriktstvister före US District Judge M. Casey Rodgers. Parterna har varit beordrade för att påbörja processen för att nå en global lösning som måste inrättas senast september 1st.

Domare Rogers har beställt de tilltalade att betala intäkter till Florida-kärandena Fanny Lyons, David Viechec och Jennifer Lilly inom 30-dagar i bosättningen. Villkoren avslöjades inte; Alla tre käranden kommer dock att behöva skriva ut utsläpp och ett avtal om att avvisa sina klagomål. De två första kärandena åberopar ekonomiska förluster som överstiger $ 75,000. Lilly förluster var inte specificerade, men enligt hennes klagomål kan hon inte längre anställa sig.

Sådana prövningar betraktas vanligtvis som "bellwether trial", som är avsedda att fungera som testfall och tjänar som en guide till rättegångar framåt. Däremot konstaterade domare Rodgers att de tre fall som nu bosatte sig valdes eftersom de var arkiverade i staten av Florida käranden. Lilly, Lyons och Viehcec lämnade alla sina fall i Northern District of Florida i Pensacola, där tvisträttsliga tvister har upprättats. I en order daterad mars 13, domare Rodgers skrev att fallen "valdes av bekvämlighet" eftersom den lokala aspekten skulle möjliggöra ett påskyndat försöksschema. Uppgörelserna nåddes genom medling.

Förra veckan utfärdade domare Rodgers en ny order som ger alla parter 120 dagar att slutföra ett avtal för att lösa de återstående fallen. Det första steget, som måste slutföras före månadsskiftet, är att definiera och identifiera "nej lön" -fall som skulle vara oförenliga med ersättning. Därefter kommer parterna att arbeta med en förlikningsmästare för att komma fram till en medlingsprocess för de återstående ärenden.

Abilify är en "ny generation" neuroleptisk medicin som främst används för att behandla schizofreni. dock har läkare använt det off-label för behandling av andra tillstånd, inklusive bipolär sjukdom, depression och autism. Introducerad i 2002 uppnådde försäljningen för Abilify $ 8 miljarder per år av 2013, så småningom att bli den mest sålda receptbelagda medicinen i USA innan den förlorade sin exklusivitet i 2015. Det har varit kopplat till en oförmåga att kontrollera tvångsbeteenden, främst spelande, shopping, äta och sex. Men a rättegången inlämnad i Louisiana i 2014 påstod också att drogen orsakade ett obotligt tillstånd som kallades tardiv dyskenisia, som kännetecknas av okontrollerbara muskelspasmer.

Drugmakers hade utfärdat en varning i Europa om den möjliga biverkningen som involverade impulskontroll efter att FDA hade fått nästan 200-rapporter om okontrollerbar impulskontroll bland patienter som tagit Abilify. Av skäl som inte är helt tydliga, har ingen sådan varning emellertid lämnats i USA fram till två år senare.

Den MDL etablerade i Pensacola inkluderar käranden från flera andra stater, inklusive Arizona, Kalifornien, Delaware New York och Pennsylvania. 50 andra Abilify rättegångar väntar i New Jersey, som var planerade att höra från och med oktober.