Förbundsdomstolen som övervakar rättegången mot fysiomesh kräver att kirurgiskt avlägsnat nät bevaras | Levin Papantonio Rafferty - Advokatbyrå för personskador

Federal Court Övervaka Physiomesh Lawsuit kräver att kirurgiskt borttagna maskor bevaras

Den ärade domaren Richard Story, som presiderar över flera distrikt tvister som involverar Ethicon Physiomesh hernia mesh, nyligen utfärdad en beställning som ger riktlinjer för advokater som representerar de klagande som har lidit allvarlig och i vissa fall permanent skada på grund av att enheten misslyckats. Judge Storys order kräver att käranden begär att deras kirurger bevarar nätanordningen samt all vävnad som tas bort under revisionskirurgi.

Deras advokater måste då få provet skickat till Steelgate, Inc., en biomedicinsk lagringsanläggning i Bradenton Florida. Sökandena är skyldiga att följa ett fastställt förfarande, som innefattar att samla och behålla proverna, lagra dem ordentligt, sedan ha dem utvärderat och analyserat av kvalificerad medicinsk personal, underkastade strikta villkor. Ordern kräver också att alla insamlade bevis görs tillgängliga för advokater på båda sidor och ger specifika tidslinjer. Uppgifter om lagring och testning kommer att delas lika mellan råd för käranden och försvaret.

Det finns ett antal aspekter på denna dom, vilka sökande och deras råd bör vara medvetna om. Sökande som ännu inte har genomgått revisionskirurgi måste göra en formell förfrågan till sitt sjukhus och be om att någon enhet och vävnad som tas bort under förfarandet bevaras och skickas till Steelgate, eftersom många sjukhus enkelt förstör sådana material. Sökandens advokater ansvarar för att dokumentera bevarande och försändelse. Om råd på vardera sidan vill prova prov, måste de anmäla domstolen tio dagar i förväg. Sådan testning är begränsad till avbildning och andra observationer, såvida inte båda sidorna överensstämmer med en mer omfattande undersökning av de ifrågavarande proverna - men det får inte innebära att några delar av proverna förstörs.

För närvarande är det nästan 900 rättegångar över Ethicon Physiomesh pågående vid den amerikanska tingsrätten för District of Northern Georgia i Atlanta. Detta är jämfört med 67 stämningar som först konsoliderades i MDL för ett år sedan. Klagomål hävdar en rad smärtsamma och försvagande skador på grund av defekt design, allt från återfall av bråck till massiva infektioner och tarmblockering och till och med migration till andra delar av kroppen. Tillverkaren Ethicon, ett dotterbolag till Johnson & Johnson, återkallade Physiomesh 2016 efter att ha fått hundratals rapporter om biverkningar. Hittills har Ethicon dock misslyckats med att ange några skäl till enhetsfel.

Mellan januari 1 och mars 31 i år fick FDA över 1500 skademärenden relaterade till hernia mesh enheter. De första Ethicon Physiomesh-försöken är planerade att börja i september 2019.