Gadolinium-baserade kontrastmedelstoxicitetstvister - en lång historia | Levin Papantonio Rafferty - Advokatbyrå för personskador

Gadoliniumbaserad kontrastmedelstoxicitetssökande - en lång historia

Efter flera år av att flyga under radaren kommer tvister om gadoliniumskador återigen till allmänhetens uppmärksamhet. En del av anledningen har att göra med filmskådespelaren Chuck Norris och hans fru Gena. Paret lämnat in en stämningsansökan i november 2017 mot tre tillverkare av gadoliniumbaserade kontrastmedel (GBCA) efter att Gena Norris blev allvarligt sjuk efter en rutinmässig MR-undersökning, under vilken hon injicerades med en GBCA. Emellertid har GBCA varit en orsak i rättegångar i över ett dussin år.

För nästan fyra år sedan väckte Sjätte kretsrätten upprätthöll en $ 5 miljoner dom mot GE Healthcare (GEHC) i ett mål väckt av en man från Ohio som lider av njursjukdom i slutstadiet. Klaganden, Paul Decker, hävdade att han utvecklade nefrogen systemisk fibros (NSF) som ett resultat av att han injicerades med Ominscan (gadodiamid) innan du genomgår en MR-skanning. Decker, som redan drabbats av nedsatt njurfunktion, hävdade att tillverkaren inte varnade om farorna med att administrera produkten till patienter med njursjukdomar.

Decker s fall, inlämnad i 2012 som en del av flera distriktsmål som involverar hundratals liknande fall, var den första som gick till rättegång. När juryn dömde till Deckers fördel lämnade GEHC in en begäran om en ny rättegång. Strax efter att tingsrätten avslog förslaget överklagade de tilltalade. 

Counsel för svaranden hävdade att även om de hade utfärdat en mer omfattande varning skulle Deckers läkare ha använt produkten under alla omständigheter. GEHC föreslog att etiketten vid den tidpunkt Decker fick produkten i 2005 var tillräcklig, baserat på vad som var känt vid den tiden, och hävdade att länken mellan gadolinium och NFS inte var etablerad till 2006.

Det fanns dock expertutlåtanden under rättegången där det avslöjades att GEHC hade fått fyra biverkningsrapporter relaterade till sin produkt före 2005 - och dessa rapporter borde ha höjt en röd flagga. Faktum är att en kemist som varit konsult för GEHC under en deposition tillhandahöll en kopia av en intern studie från 1995. Studien visade att Omniscan verkligen släppte gratis gadolinium i blodomloppet. Dessa resultat publicerades dock aldrig, vilket tyder på att GEHC var medveten om farorna med gadolinium och medvetet nekade den informationen från det medicinska samfundet.

I tidigare tvister, Bayer AG, en tillverkare av GBCA Magnevist (gadopentetat-dimeglumin), nådde bosättningar med ett antal käranden som hade upplevt allvarliga biverkningar som ett resultat av gadoliniumexponering.

I december av 2017 - åtta år efter Bayer bosättningar - fick FDA äntligen att uppdatera sina krav på varningsskyltar för paketet, råda patienter och läkare om farorna med gadoliniumretention. Säkerhetsmeddelandet säger att "Gadoliniumretention har inte varit direkt kopplat till skadliga hälsoeffekter hos patienter med normal njurfunktion", och slutsatsen att "fördelen med alla godkända GBCA fortsätter att uppväga eventuella risker." Det har dock nyligen kommit fram att en specifik form av GBCA, känd som linjär, släpper ut mer gratis gadolinium i systemet och förblir i vävnaderna under längre tid. Dessutom, linjära GBCAs påverka patienter med friska njurar liksom de med njurdysfunktion.