Ett tredje sartanläkemedel finns att innehålla NDEA | Levin Papantonio Rafferty - Advokatbyrå för personskador

En tredje Sartan Drug är befunnen innehålla NDEA

För andra gången i så många veckor har Food and Drug Administration anmälda läkare och patienter som ännu ett sartanläkemedel som används för att behandla högt blodtryck har förorenats med en cancerframkallande industriell kemikalie. Tillverkaren av läkemedlet har utfärdat en frivillig återkallelse för ett enda parti av läkemedlet losartan (kaliumhydroklortiazid), identifierat som JB8912.

Denna återkallelse kommer i kölvattnet liknande åtgärder involverar två andra mediciner i samma klass. I juli, flera satser av drogen valsartan upptäcktes att innehålla n-nitrosodiethylamine, eller NDEA. Denna kemikalie används vid behandling av jetbränsle, bensin och oljebaserade smörjmedel.

I slutet av oktober gjordes en liknande upptäckt i partier av irbesartan. Dessa droger hör till en klass av blodtrycksmedicin som kallas angiotensin II-receptorblockerare, eller ARB. Alla tre av de aktuella läkemedlen innehåller en ingrediens som tillverkats i Kina av Zhejiang Huahai Pharmaceutical Company Co. Ltd., där föroreningen inträffade.

I september sattes det kinesiska läkemedelsföretaget under en import varning av FDA efter inspektion av dess produktionsanläggningar. Som ett resultat får ingen av sina produkter komma in i USA. För närvarande testar FDA all sartan droger för närvaro av NDEA.

Även om NDEA anses vara ett humant cancerframkallande medel enligt EPA, finns det osäkerhet om den faktiska risken att utveckla cancer från att ta den smittade medicinen. Vissa källor tyder på att chansen är ganska låg. En FDA-estimat indikerar att om 8,000-patienter tar den maximala dosen av förorenad valsartan dagligen över en fyraårsperiod, kan det leda till ytterligare ett fall av cancer över sin livstid. De flesta patienter tar emellertid inte den maximala dosen.

Specifika sartanmedikamenter som har påverkats av dessa erinringar inkluderar Avapro, Aprovel och Karvea (irbesartan), produkter från SciGen Pharmaceuticals; valsartan läkemedel från Teva Pharmaceuticals och dess dotterbolag, Actavis Generics; och Cozaar, varumärket för losartan, såld och saluförd av Sandoz. Mer omfattande information om testning och berörda produkter finns tillgänglig från FDA webbplats.

Om du för närvarande tar ett av de receptbelagda sartanmedicinerna i fråga för hantering av högt blodtryck, är det inte tillrådligt att helt enkelt stoppa det utan att rådgöra med en läkare. Om du har oro över sartankontaminering kan de eventuellt byta till ett annat märke eller liknande läkemedel för att ersätta din nuvarande recept med en annan antihypertensiv.