Studie: Tenofovir, njurskador, kroppsvikt och blodtryck Levin Papantonio Rafferty - Advokatbyrå för personskador

Studie: Tenofovir, njurskador, kroppsvikt och blodtryck

HIV-patienter som är underviktiga och / eller har högt blodtryck har högre risk för nedsatt njurfunktion vid behandling med tenofovirdisoproxilfumarat (TDF) jämfört med de som har ordinerats ett AZT-baserat läkemedel utan proteashämmare (mediciner som förhindrar virus från att replikera). Men denna risk är "inte signifikant ökad", enligt forskare som nyligen publicerade sina resultat i Journal of Infection - åtminstone på kort sikt.

Världshälsoorganisationen har rekommenderat användning av TDF som en del av en initial antiretroviral behandling (ART) hos HIV-patienter. Det föreskrivs också av profylaktiska skäl för personer som kan ha utsatts för HIV och används som monoterapi för patienter som lider av hepatit B.

Trots den höga effektivitetsgraden för ART vid behandling eller förebyggande av HIV-infektioner fortsätter kronisk njursjukdom att vara ett vanligt problem för HIV-patienter. När det ges i kombination med en förstärkt proteashämmare som Reyataz (atazanavir), Prezista (darunavir) eller Lexiva (fosamprenavir), kan resultatet vara en allvarlig minskning av hastigheten på uppskattad glomerulär filtreringshastighet (eGFR), ett viktigt mått på njurhälsa. Detta kan sätta patienten hög risk för kronisk njursjukdom.

Syftet med studien, som genomfördes i Thailand, var att lära sig mer om de långsiktiga förändringarna av eGFR hos patienter som behandlades med TDF kontra ATZ och hur kroppsvikt påverkar njurfunktionen. Studien omfattade totalt 640-patienter, varav 72 procent hade varit på en TDF-regim och de resterande hade behandlats med ATZ under ungefär sex och ett halvt år. Resultaten av studien fann att patienter med normal vikt och blodtryck inte upplevde någon signifikant eGFR-reduktion. De som var underviktiga och / eller hade hypertoni var mer benägna att njurproblem.

Studien behandlade inte riskerna för långvarig TDF-behandling.

En förbättrad version av TDF, känd som tenofovir alafenamidfumarat (TAF), har funnits i minst ett decennium. Även om TAF utgör många av samma risker och biverkningar som TDF, är den mer potent och kan därför administreras i mindre doser - och därmed minska de toxiska effekterna. För närvarande har läkemedelsutvecklaren, Gilead Sciences, kommit under eld för påstås hålla tillbaka TAF från marknaden för att göra det maximala vinstbeloppet från den äldre formuleringen innan dess patent löpt ut.  

Andra allvarliga biverkningar förknippade med TDF inkluderar mjölksyra, leverskada och osteoporos. Patienter som upplever njursjukdom vid långvarig användning av TDF kan ibland vända villkoret genom att avbryta medicinen.