JPML säger nej till konsolideringen av rättegångar mot människohandel Levin Papantonio Rafferty - Advokatbyrå för personskador

JPML säger nej till konsolidering av processer för människohandel

XNUMX överlevande av könshandel som överklagade stämningar mot olika hotell där de drabbades kommer inte att få sina fall konsoliderade vid en enda domstol, beslutade domstolens domstol för multidistriktstvister förra veckan.

Trots att alla ärenden har samma saksåtgärd - nämligen att hotellen inte lyckades utbilda sina anställda i hur man känner igen och rapporterar misstänkt sexhandel, bedömde JPML att fallen var för olika för att konsolideras.

Klagandena citerade inte bara hotellens misslyckande med att identifiera människohandel och vidta åtgärder utan också deras påstådda kunskap om vad som pågick och fördelarna med att de tillät dessa aktiviteter. Dessutom påpekade kärandena sitt gemensamma krav på befrielse enligt Lag för godkännande av handel med offer för skydd av offer från 2008, som ansvarar för logi. Klagandena påpekade också att det skulle vara betungande att driva enskilda ärenden.

Som svar hävdade försvarsadvokaten att fakta i de olika fallen var för varierande för att motivera konsolidering. Specifikt hävdade försvarsadvokaten att företagen, platserna för logi, tidpunkten för händelserna i fråga, vittnen och indikationerna skilde sig mycket åt och inte motiverade att centralisera alla ärenden inför en domare i en federal domstol. Av 45 namngivna svarande motsatte sig 38 konsolidering. Deras motstånd stöds av en amicus kort inlämnat av en organisation för människohandel. Dessutom motsatte sig fyra av de klagande själva konsolideringen av ärendena.

Klagandena var också oeniga om lämplig plats. Några ville ha målen i Minnesota, Eastern District i New York eller Southern District i Texas. Sex av de 21 fallen har sitt ursprung i Ohio, där de anklagade namngivna som inkluderar Best Western Hilton, Marriott, Red Roof Inn och Wyndham Hotels.

Enligt Förbundsregeln för civilprocess 42kan domstolen tillåta att flera stämningar konsolideras på en enda plats när talan och faktiska frågor och lagen är tillräckligt lika för att bevara rättsliga resurser. Till skillnad från en gruppåtgärd behåller enskilda klaganden sina egna separata ärenden; emellertid hålls förfarandeförfaranden som upptäckt och deponeringar inför en domare eller panel av domare vid samma domstol.

När systemet kämpar för att hantera de underliggande frågorna, känner JPML igen allvarligheten hos vad som står på spel, och att det växande antalet potentiella klagomål och den utbredda karaktären av könshandel representerar ett betydande problem för gästfrihetsindustrin och därefter. Det är alltid möjligt att JPML kan ompröva sin ståndpunkt i framtiden när fler ärenden lämnas in och fakta blir mer kända.