Allergans misslyckande med att varna uppmanar sex nya rättegångar | Levin Papantonio Rafferty - Advokatbyrå för personskador

Allergans underlåtenhet att varna förmodar sex nya rättegångar

En grupp kvinnor anklagar bröstimplantattillverkaren Allergan för att avsiktligt hålla allmänheten i mörker om cancerrisken för deras produkt. Sex kvinnor lämnade in stämningar mot företaget för dess diskreta etikettvarningar beträffande BIOCELL-texturerade implantat, och klagandena förklarar andra sätt på vilka företagets rapporteringstaktik för mantel och dolk sätter kvinnorna i skadas sätt.

Specifikt hävdar rättegångarna att Allergan höll ett tätt lock på sin årliga statusrapport till den amerikanska livsmedels- och drogadministrationen (FDA). Företaget skyddade sin rapport från allmänheten och förhindrade därmed implantatmottagare från att göra ett mer informerat val om deras förfaranden. Klagandena hävdar dessutom att svaranden har lämnat in andra rapporter under kodnamn och därigenom förknippar alla kopplingar till deras företags produkter. Kostymerna hävdar också att Allergan presenterade felaktig medicinsk information i sina rapporter.

Bevis på felinformation visas i en rapport, där författarna uppgav att Allergan-bröstimplantaten presenterade "ingen negativ händelse." Denna karaktärisering strider mot en annan Allergen-rapport, som pekar på risken för lymfom, men hänvisar till den som en icke-bröstcancer.

I augusti 2019 begärde FDA att Allergan skulle utfärda ett frivilligt återkallande av sina BIOCELL-strukturerade bröstimplantat och vävnadsutvidgare. Begäran kom på hälen på nyinlämnade medicinska enhetsrapporter. Dessa dokument innehöll data som ansluter BIOCELL-implantaten med 481 bröstimplantatassocierade anaplastiska stora celllymfom (BIA-ALCL) fall från hela världen - några visade sig vara dödliga. 

FDA vägde denna nya information med sin analys och drog slutsatsen att BIOCELL-texturerade implantatmottagare har en risk för BIA-ALCL ungefär sex gånger större än de skulle göra med andra tillverkares implantat. Byrån drog därmed slutsatsen att implantaten orsakar "allvarliga, negativa hälsokonsekvenser och potentiellt dödsfall." Allergan följde FDA: s begäran och erinrade om mer än 30 av sina BIOCELL-produkter sommaren 2019.

Även om ALCL är en relativt sällsynt form av cancer, tillskriver FDA över 80 procent av de för närvarande kända fallen av denna cancer olika Allergan-bröstimplantat. En form av icke-Hodgkins lymfom, cancern förekommer vanligtvis i implantat intill vätska och ärrvävnad. Även om risken för att utveckla ALCL är låg kan en diagnos hamna i döden, särskilt i fall av sen diagnos och behandling.

Kvinnorna som lämnade in sin stämning vid State Superior Court i Morristown, NJ, förra månaden representerar bara de senaste klagandena som kom efter Allergan. Även om ingen för närvarande diagnostiseras med ALCL, stämmer de implantattillverkaren för det faktum att kärandena nu har större chans att utveckla cancer. Kostnaden för att ta bort implantaten - ett förfarande som varje kärande antingen planerar att genomgå eller redan har genomgått - är rejäl och kommer sannolikt att ingå i de skador de söker. Dessutom beskriver kostymerna den fysiska vansiringen och den känslomässiga smärtan som dessa kvinnor har uthärdat av ett företag som visste att deras produkter var farliga - och sålde dem ändå.

Från och med februari 2020 har Allergan utsetts till svaranden i liknande rättegångar från fler implantatmottagare från New Jersey, Massachusetts och Florida.

KÄLLOR:

https://www.northjersey.com/story/news/new-jersey/2020/02/12/morris-county-nj-based-allergan-sued-over-cancer-risk-breast-implants/4724526002/

https://www.fda.gov/medical-devices/safety-communications/fda-requests-allergan-voluntarily-recall-natrelle-biocell-textured-breast-implants-and-tissue