Coronavirus stör störningar i talrättegångar Levin Papantonio Rafferty - Advokatbyrå för personskador

Coronavirus stör störningar i talkärenden

Koronavirusutbrottet har berört praktiskt taget alla aspekter av våra liv, inklusive vårt domstolssystem. Den 18 mars förklarade en statlig domstol i New Jersey att den försenade förfarandet i ett mål mot American International Industries, moderbolaget för talkproduktstillverkaren Clubman.

I rättegången söker två frisörer, Margaret Lashley och Dwayne Johnson, rättvisa för sin exponering för asbest i Clubman-märkets kosmetiska talkprodukter som de använde i en barbershop. Kärandena hävdar att denna exponering orsakade deras dödliga cancer.

Talc Trials upptagna säsong kommer till ett stopp

Klagomålets betydelse ligger i att det inledde den första kosmetiska-talk-relaterade rättegången i New Jersey mot ett annat företag än Johnson & Johnson eller Colgate-Palmolive. Nu har frågan satt i vänteläge vid en tidpunkt då COVID-19 fortsätter med sitt stryp på domstolsdockor rikstäckande.

Den här våren planerades för att leva upp med talkprövningar, men statligt efter stat tvingar hemmakarantän domstolar att avbryta förfarandet för juryförhandlingar

Försöken i Los Angeles County, inklusive jurisdiktionens första talk / mesoteliomförsök, mötte initialt en försening på tre dagar men kommer troligen att uthärda ytterligare uppskjutningar.

Georgiens återförsök av sitt första kosmetiska talkfall kommer också troligen att få en hit från coronavirus. Satt på dockningsstationerna i början av april kommer rättegången troligen att skjutas upp.

Johnson & Johnson åtnjuter en tillfällig fördröjning från den första prövningen av kosmetisk talk i Illinois, där företagsjätten heter som svarande. Denna prövning kommer inte att ske förrän i maj på grund av virusutbrottet. Det är inte första pausen Johnson & Johnson har fångat i dessa frågor. Våren 2019 lyckades företaget bromsa tusentals pågående prövningar efter att talkleverantören Imerys ansökte om konkurs. Flytten bidrar till den nuvarande uppbyggnaden av ärenden, vilka domstolar tvingades lägga om för våren.

Den här gången, när domstolarna får klokt att återuppta sin verksamhet, kommer talkprövningar att tävla mot andra uppskjutna civil- och straffrättsliga frågor för sin plats på domstolsdockorna.

Roundup, Opioid-försök också sätta på paus

Flera andra prövningar som käranden har väntat med stor förväntan känner också hit för koronavirusutbrottet:

Bayer / Monsanto: Domstolens rättegång i Missouri relaterad till Roundup, ogräsdödaren vars glyfosatbeståndsdel anklagas för att ha orsakat kärandes icke-Hodgkins lymfom, kommer kanske att skjutas upp efter dess ursprungliga 30 mars-datum.

GlaxoSmithLine: En federala domstol i Massachusetts i rättslig rättegång mot Zofran-medicinstillverkaren har försenats. Ursprungligen planerad för den 4 maj, kommer de klagande som hävdar att produkten orsakade födelsedefekter måste vänta på att rättegången omplaneras.

KÄLLOR:

https://blog.cvn.com/barbershop-products-blamed-for-mesothelioma-as-latest-nj-cosmetic-talc-trial-begins