Zantac-canceranslutningen | Levin Papantonio Rafferty - Advokatbyrå för personskador

Zantac-Cancer-anslutningen

Den 1 april 2020, Food and Drug Administration bad företag att sluta sälja Zantac, och de uppmanade vidare konsumenterna att kasta bort någon form av halsbränmedicinen som kan sitta i hushållsmedicinska skåp.

De flesta butiker hade redan tagit Zantac, även känd som ranitidin, från sina hyllor i september förra året när FDA meddelade att läkemedlet innehåller en typ av cancerframkallande nitrosamin (N-nitrosodimetylamin eller NDMA).

FDA: s åtgärder i april försökte befria allmänheten från all exponering för Zantac-läkemedel efter att ha konstaterat att denna förorenare kunde byggas upp i läkemedlet under långa lagringsperioder.

Vad du borde veta om NDMA

Zantac innehåller höga nivåer av NDMA, en kemikalie som kan förändra strukturen hos mänsklig Deoxyribonucleic acid (DNA). Vid nivåer som överskrider den acceptabla dagliga intaggränsen på 096 mikrogram per dag sätter kontaminanten konsumenterna risk att utveckla cancer. FDA publicerade resultat från testningen av olika massor av Sanofi Pharmacy's ranitidin utan disk och fann att NDMA-nivåerna var mellan 01 och 36.

Av ytterligare oro, Scientific American rapporterade yttrandena från David Light, VD för analytisk apotek Valisure. Enligt en artikel publicerad om ämnet, sade Light att han trodde problemet med NDMA långt överträffat föroreningarnas problem. Snarare föreslog Light att Zantac faktiskt skulle kunna bryta ner i människokroppen för att bilda NDMA.

Science World Report nyligen skrev att antingen Zantacs ursprungliga ingredienser är felaktiga eller att fel doser av NDMA sippar in i läkemedlet under tillverkningen. Nyheter om kemi och teknik kastar ytterligare ljus på den roll som tillverkningsprocesser kan spela. Enligt en 20 april 2020-artikel i publikationen har föroreningen hittats i minst sex läkemedel intagna av tiotals miljoner konsumenter varje år, inklusive diabetesläkemedel metformin och blodtrycksmedicinering valsartan. Artikeln föreslår vidare att sådan kontaminering kan bero på sidoreaktioner under syntesen av vissa läkemedel, det sätt på vilket instabila läkemedelsföreningar bryts ned och kontaminering från återvunna tillverkningslösningsmedel.

För närvarande pågår massiv branschforskning för att få en bättre förståelse för hur NDMA-närvaro i Zantac och andra läkemedel nådde sådana oacceptabla nivåer.

Den mänskliga påverkan

Enligt Centers for Disease Control and Prevention (CDC), NDMA är "mycket skadligt" för levern. Det har också varit kopplat till både lever- och lungcancer hos djur som exponerats för låga nivåer under perioder som överstiger flera veckor.

CDC uppgav också att det vore rimligt att förvänta sig cancer hos människor som utsätts för föroreningarna genom att dricka, äta eller andas. Enligt byrån födde gravida möss som fick NDMA avkomma som antingen föddes döda eller dog strax efter födseln.

Konsumenter som tagit Zantac och har diagnostiserats med cancer bör prata med en läkare om deras oro.