Presiderande MDL-domare förnekar sammanfattande dom för de flesta Bard Hernia Mesh Claims | Levin Papantonio Rafferty - Advokatbyrå för personskador

Presiderande MDL-domare förnekar sammanfattande dom för de flesta Bard Hernia Mesh-påståenden

Den 1 september 2020, distriktsdomare Edmund A. Sargus, ordförande för I re: Davol, Inc./CR Bard, Inc., Polypropylen Hernia Mesh Prods. Liab. Litig., MDL nr 2846, utfärdade det sammanfattande beslutet i den första rättegången.   Johns v. CR Bard, Inc.., är ett Ventralight ™ ST-ärende som är ett försvar och som ställs inför rätta den 11 januari 2021. Domen lämnar intakt nästan alla klagandens rättsliga teorier om lättnad men beskärde omfattningen av kompensationsskador som är tillgängliga för käranden.

Domare Sargus förnekade förslaget med avseende på produktansvarsanspråk, inklusive underlåtenhet att varna och utforma påståenden om fel, och fann också att käranden har lagt fram tillräckliga bevis genom vilka en rimlig jury kunde finna att de tilltalade begick ”avsiktligt bedrägligt uppförande” eller visade ”Kunskap och hänsynslös likgiltighet” mot konsekvenserna av dess uppförande. Ventralight ™ ST-fodralet involverar en polypropylenbråcknätlapp som är tillverkad med en hydrogelbeläggning för att skydda kroppens organ från att fästa vid polypropenplåstret. 

En nyckelfråga i fallet är hur snabbt hydrogel resorberar och lämnar nakna polypropen utsatta för inre organ som tarm, lever och omentum. I beslutet diskuterade domstolen Ventralight ™ ST-bruksanvisningen som anger att hydrogeln varar i upp till 30 dagar. Domstolen fann att en rimlig jury för att fastställa att de tilltalade visste eller borde ha vetat att hydrogel resorberade långt innan de 30 dagarna.

Domstolen pekade på dokumentation såväl som deponeringsvittnesmål från den tidigare tillverkaren av tillverkaren som visade att de tilltalade visste att hydrogel resorberades på mindre än sju dagar, snarare än de 7 dagar som refererats till IFU. Vidare pekade domstolen på ett e-postmeddelande som en marknadsföringsanställd berättade för sina kollegor: ”Jag vet att vi alltid håller i upp till 30 dagar, om vi börjar säga sju dagar kan det äventyra kirurgernas åsikter om hur effektiv barriären är. ”

Eftersom den implanterande läkaren inte informerades om att hydrogel resorberades på signifikant mindre än 30 dagar, och eftersom ingenting i IFU skulle informera en läsare om att hydrogel resorberade på signifikant mindre än 30 dagar och kunde leda till komplikationer som de som drabbats av käranden , domstolen beslutade att den sammanfattande domen rörelse skulle nekas beträffande underlåtenheten att varna fordran. Domstolen fann också att eftersom det fanns behöriga sakkunniga bevis som visade tillgängligheten av en säkrare alternativ design för svarande, kunde en rimlig jury finna i kärandens fördel på konstruktionsfelanspråken.

Domstolen förnekade också förslaget i den utsträckning som det försökte få domstolen att avvisa kärandens straffrättsliga skadeståndsanspråk: ”Specifikt finns det verkliga problem med huruvida Bard felaktigt framställde eller dold information angående tidpunkten för resorptionen av ST och de väsentliga riskerna associerad med sådan tidig resorption - såsom exponering av kalt polypropen för inre organ - som kan leda en jury att dra slutsatsen att de agerat medvetet eller hänsynslöst. ”

Levin Papantonio ledande aktieägare Tim O'Brien är medledaradvokat för MDL nr 2846 Plaintiffs Steering Committee och är Lead Trial Counsel för the bellwether cases in the MDL. Levin Papantonio-aktieägare Robert Price är medordförande för PSC: s Discovery Committee i MDL.