Vad du borde veta om Hernia Mesh Komplikationer | Levin Papantonio Rafferty - Advokatbyrå för personskador

Vad du borde veta om Hernia Mesh-komplikationer

Enligt US Food & Drug Administration, mer än en miljon brokreparationsoperationer sker varje år i USA, 90 procent av brokreparationsoperationer använder broknät.

Hernia mesh är en medicinsk anordning som används vid operationer för bråckreparationer. Kirurger implanterar det skärmliknande materialet runt bråckreparationsstället för att stärka och stödja skadad vävnad som omger bråck medan den läker. Kirurgen ställer in nätet över bråckområdet och fäster det med häftklamrar, lim eller stygn. Eftersom tyget innehåller många hål kan vävnad växa in i det.

Tanken bakom att använda bråcknät är att minska operationstiden, underlätta och påskynda patientens återhämtning och minska riskerna för bråck som kommer tillbaka. Även om vissa studier pekar på framgång i detta avseende har andra visat att komplikationer från nät är vanliga.

Hernia Mesh Komplikationer

FDA spårar biverkningar som är förknippade med medicintekniska produkter genom databasen över biverkningar. Personer som har behandlats med läkemedel eller medicintekniska produkter och därmed får komplikationer kan rapportera sina problem med hjälp av ett formulär på FDA: s webbplats. Det här är hur byrån håller sig à jour med ökande problem som kan kräva konsumentmeddelanden och / eller återkallelser.

Problem med medicintekniska produkter som bråcknät visas på Webbplats för FDA Medical Recall.

Enligt FDA inkluderar potentiella biverkningar efter reparation av broknät:

 1. Smärta
 2. Infektion
 3. Återfall i bråck
 4. Adhesion
 5. Tarmhinder
 6. Meshmigration
 7. Mask krympning eller sammandragning

Återkallad Hernia Mesh Devices

Vissa hernia mesh-produkter genererade så många rapporter om komplikationer till FDA att enheterna så småningom återkallades. FDA: s analys av dess biverkningsrapporter om medicintekniska produkter visar att de vanligaste komplikationerna som härrör från återkallade bråcknät är:

 1. Smärta
 2. Infektion
 3. Hernia motstånd
 4. Tarmhinder
 5. Adhesion
 6. Perforering
 7. Hinder

Faktum är att återkallade bråcknätprodukter är den vanligaste orsaken till obstruktion och tarmperforeringskomplikationer, rapporterar FDA.

Om du fick ett bråcknätimplantat under din bråckreparationsoperation och du vill kontrollera om ditt nät återkallades, besök Databas för medicinsk och strålningsutsändande enheter.

Rättegångar mot Hernia Mesh Device Makers

I 2019, en US Judicial Panel on Multidistrict Litigation utfärdade en rapport som beskriver antalet och typen av bråcknät som var föremål för pågående rättegångar. Rapporten visade följande:

 1. 2,478 3 CR Bard Davol XNUMXD Max
 2. 2,167 XNUMX Johnson & Johnsons Ethicon Physiomesh
 3. 1,403 XNUMX Atrium C-Qur

Dessa siffror har ökat flera gånger under de senaste 18 månaderna.

Ett återkommande klagomål från käranden i dessa stämningar har varit att ingen informerade dem om den starka risken för maskrelaterade komplikationer. Specifikt klagade patienterna på att innan de fick nätimplantaten fick de veta att de hade fem procents risk för smärta från enheten. Först efter att ha fått implantatet informerades de om att risken för smärta var mellan 12 och 30 procent.

Om du drabbas av några av komplikationerna efter din reparation av broknät kan en advokat hjälpa till att skydda din rätt till ersättning. Föreskrifter om begränsningar gäller för denna typ av rättegång, vilket innebär att du bara har en begränsad tid att vidta rättsliga åtgärder.