Rättegångar för synproblem orsakade av Elmiron | Levin Papantonio Rafferty - Advokatbyrå för personskador

Rättegångar för synproblem orsakade av Elmiron

Med 80 ansökningar om produktansvar redan inlämnade och hundratals fler följer, diskuterar advokater samordningen av multidistriktstvister (MDL). Hittills har rättsliga åtgärder vidtagits mot Johnson & Johnsons Janssen Pharmaceuticals Inc., Teva Pharmaceuticals USA Inc. och andra läkemedelsföretag.

Kärandena hävdar att dessa företag medvetet innehöll risker i samband med långvarig användning av läkemedlet. Klagomål listar sådana resultat som näthinnesskador och suddig och förvrängd syn.

Mer om påstådda problem med Elmiron

Två studier, en genomfördes 2018 av American Academy of Opthalmology från British Journal of Ophthalmology år 2019 understryker en förekomst av pigmentmakulopati - en tydlig form av näthinneskada - hos deltagare som fått kronisk pentosan polysulfatnatriumterapi, ett populärt läkemedel som tagits för interstitiell cystit. Denna medicinering kom i form av Elmiron, tillverkad av Janssen Pharmaceuticals.

Studien från 2019 drog slutsatsen att inom sju år efter att Elmiron-patienter togs bedömdes de ha en markant ökad risk att få diagnosen en ny makulär sjukdom. Medianintaget för patienterna i studien var 14.5 år.

Studien uttryckte vidare oro över det faktum att Elmiron är det enda FDA-godkända orala läkemedlet för behandling av interstitiell cystit. Författarna granskade uppgifter från en nationell amerikansk försäkringsdatabas för försäkringsgivare och spekulerade i att hundratusentals människor sannolikt har utsatts för läkemedlets negativa effekter.

Rättegångarna

Den 12 augusti 2020 lämnade Clara Johns och Shirley Ruth Levy in sina klagomål mot Elmiron beslutsfattare i USA: s tingsrätt för distriktet New Jersey. De söker ersättningsgilla skador som inte bara inkluderar medicinska kostnader och fysiska funktionsnedsättningar, utan också ersättning för psykisk ångest, ångest och smärta och lidande.

Enligt klagomålen är tillverkarna skyldiga till flera civila fel, inklusive ett misslyckande med att varna konsumenterna för den risk de tog med Elmiron-behandlingen. De hävdar också att tillverkarna var försumliga i sin design av läkemedlet, vilket resulterade i ett läkemedel som är defekt och skadligt. Slutligen hävdar kärandena att de tilltalade på ett falskt sätt framställer riskerna som deras läkemedel presenterade för konsumerar.

Vad konsumenterna borde veta

Mellan rättegångar inlämnade av Johns, Levy och andra klagande i stämningar mot Elmiron-tillverkare är följande farliga biverkningar förknippade med långvarig användning av medicinen:

  1. Blindhet (sällsynt)
  2. Synförvrängning
  3. Blinda fläckar
  4. Problem med att anpassa sig till ljusförändringar
  5. Förlust av syn
  6. Svårighetsfokusering

National Law Review  rekommenderar att patienter som har tagit Elmiron planerar en fullständig ögonundersökning. Även om du inte har tagit läkemedlet på länge bör du kontrollera dina ögon, eftersom vissa användare har upplevt symtom på ögonsjukdomar redan i 30 års ålder.

Eventuella ogynnsamma incidenter bör rapporteras via US Food and Drug Administration (FDA) MedWatch online frivilligt rapporteringsformulär.