Domare blockerar förslag på Elmiron-grupptalan | Levin Papantonio Rafferty - Advokatbyrå för personskador

Domaren blockerar förslag på Elmiron-grupptalan

En federal domare har blockerat den stämningsansökan som föreslås i Almond v. Janssen Pharmaceuticals, där käranden ännu inte hade skadats av svarandens läkemedel utan snarare krävde ersättning för medicinsk övervakning för att kontrollera tecken på skador från medicinen.

I sitt beslut fattade den amerikanska distriktsdomaren Wendy Beetlestone i östra distriktet i Pennsylvania problem med Pennsylvania hantering av medicinska övervakningskrav utan skada utan hänsyn till uppehållstillstånd. Hon förklarade vidare det Almond v. Janssen Pharmaceuticals motiverade inte en grupptalan eftersom rättegångarna som skulle fällas in i klassen saknade tillräcklig sammanhållning.  

Domare Beetlestones beslut påverkar inte lönsamheten i grupptalan som härrör från kärande som redan har skadats av Janssens läkemedel mot Elmiron.

Om Elmiron

Läkemedlet i fråga, Elmiron (pentosan polysulfatnatrium), är ett oralt receptbelagt läkemedel som används för att behandla obehag eller smärta som åtföljs av interstitiell cystit, eller IC, ett kroniskt tillstånd som orsakar smärta och tryck i urinblåsan. Det är det enda FDA-godkända läkemedlet för behandling av IC.

Rättegångar relaterade till Elmiron inleddes efter publicering och ökad medvetenhet om studier genomförda av American Academy of Opthalmology (2018) och British Journal of Ophthalmology (2019). Dessa studier visade att patienter som fick Elmiron-behandling för sin IC visade en förekomst av en distinkt typ av retinal skada som kallas pigmentmakulopati. Enligt forskarna hade hundratusentals patienter sannolikt utsatts för Elmirons skadliga effekter och därmed riskerat följande farliga biverkningar av läkemedlet:

  1. Förvrängd syn
  2. Vision förlust
  3. Svårighet att anpassa sig till förändringar i belysning
  4. Problem med fokusering
  5. Blinda fläckar
  6. Blindhet (sällsynt)

Janssens svar hittills har varit att uppdatera Elmiron-etiketten som visas som en bipacksedel med en varning om risken för pigmentmakulopati, tillsammans med anvisningar för patientvård och screening. Läkemedelsföretaget vidtog denna åtgärd i juni 2020.

Elmiron stämningar

Mer än 80 rättegångar har lämnats in med avseende på läkemedlet, med klagande som hävdar att läkemedelsproducenten kände till riskerna med långvarig användning av Elmiron och medvetet undanhållit dessa risker från allmänheten. Rättegångarna anklagar ytterligare läkemedelsproducenter för vårdslöshet i sin design av läkemedlet.