Florida Woman stämmer Belviq Maker för bröstcancer | Levin Papantonio Rafferty - Advokatbyrå för personskador

Florida Woman stämmer Belviq Maker för bröstcancer

Floridas bosatta Mary Milana började först använda det kroniska viktkontrollmedicin Belviq 2013 och fortsatte att använda det i början av 2020. I april 2021 lämnade hon och hennes man Victor Milana in ett klagomål mot Eisai, Inc. och Arena Pharmaceuticals, tillverkarna av Belviq, efter att Mary fick diagnosen bröstcancer.

Om rättegången

Marias klagomål, inlämnad i United States District Court Middle District of Florida, säger att Belviq ordinerades till henne av hennes primärvårdsläkare och hans kollega.

Klaganden hävdar att de tilltalade visste eller borde ha vetat att drogen inte hade testats ordentligt och inte var säker och misslyckades med att varna allmänheten om detta. Snarare gömde de tilltalade sin kunskap om läkemedlets defekter i avsikt att bedra och lura allmänheten och det medicinska samfundet, hävdar klagomålet. Käranden anklagar också Eisai och Arena för vårdslöshet när de inte utförde tillräckliga tester på människor under kliniska prövningar.

I påståendet framgår vidare att Mary på grund av de tilltalades oaktsamhet och hennes användning av Belviq drabbas av bland annat bröstcancer och andra allvarliga och bestående skador. Tillsammans med dessa skador hävdar käranden fysisk smärta, psykisk ångest, minskad njutning av livet, livslång medicinsk behandling, mediciner, övervakning och andra skador.

Marias make, Victor, söker ersättning för förlust av konsortium och hävdar att han berövades ”tröst och njutning av sin makas tjänster och samhälle.”

Om Belviq

Belviq, även känd som lorcaserinhydroklorid, designades, undersöktes, tillverkades, testades, marknadsfördes, marknadsfördes, marknadsfördes, såldes och / eller distribuerades av de svarande som nämns i anspråket.

År 2009 sökte Arena godkännande från USA: s livsmedels- och läkemedelsadministration (FDA) för att marknadsföra och sälja läkemedlet för kronisk viktkontroll - som ett komplement till en kalorifattig diet och ökad fysisk aktivitet. FDA kom igenom med sitt godkännande i juni 2012. Senare samma år lanserade Arena och Eisai gemensamt Belviq i USA

Enligt klagomålet utförde de tilltalade cancerframkallande tester på råttor under det prekliniska prövningsprogrammet. Studien avslöjade att lorcaserin inducerade flera tumörer (främst brösttumörer). Detta, i kombination med en tvåårig musstudie som också visade en ökning av cancereffekter hos försökspersoner, borde ha varnat svarandena om att deras läkemedel var cancerframkallande och / eller föranledde ytterligare testning.

FDA-säkerhetskommunikation

I januari 2020, den FDA släppte en varning om en möjlig ökad risk för cancer med användning av Belviq, baserat på kliniska prövningsresultat. Ungefär ett år senare lämnade Eisai in en begäran om att frivilligt dra tillbaka Belviq från marknaden. Enligt FDA: s uttalande diagnostiserades 7.7 procent av Belviq-patienterna med 520 primära cancerformer. Byrån uppgav att Belviqs effekt inte uppvägs av dess säkerhetsrisker och instruerade alla vårdpersonal att sluta ordinera Belviq, låta sina patienter veta om den ökade risken för cancer och begära att de slutar administrera läkemedlet.