Hoppa till huvudinnehåll

Domarplaneringskonferens för Paraquat MDL

Domaren som presiderar över en federal multidistriktstvister (MDL) för Paraquat-rättegångar planerade en konferens den 23 juni 2021, där svarandes och kärandes advokater kommer att träffas för första gången. Kärandena i stämningarna består till stor del av jordbruksarbetare och jordbrukare som utvecklat Parkinsons sjukdom efter att ha utsatts för Paraquat-herbiciden.

Enligt Rosentengels Ärendehanteringsorderkommer konferensen att hållas via Zoom kl 2. Kärandens advokater och pro se käranden har möjlighet att delta i mötet. Domstolen kommer att vägleda diskussioner om ledarpositioner i MDL. Båda parter kommer att lämna in briefar som beskriver deras respektive syn på de viktigaste fakta, påståenden och försvar, tillsammans med "kritiska faktiska och juridiska frågor."

Före konferensen kommer advokater för de klagande och de tilltalade att gemensamt lämna in ett uttalande som listar alla kända Paraquat-ärenden som pågår i delstats- eller federal domstol för att ingå i Master Docket. Advokaterna har fram till den 22 juni 2021 kl. XNUMX att lämna in detta uttalande. Var och en av de tilltalade har utsett en enda advokat för att tala för deras räkning vid den första konferensen.

Parter som inte har nämnts i just denna tvister men som senare kan gå med i MDL har också rätt att delta i Zoom-mötet.

Mer om Paraquat MDL

Judicial Panel on MDL skapade en ny MDL (I re: Paraquat Products Liability Litigation, Judicial Panel on Multidistrict Litigation, No. 3004) för fordringar mot Paraquat-tillverkare i Southern District of Illinois, enligt Reuters. Både käranden och svarande stödde centraliseringen av ärenden, men de två sidorna var starkt oense om lämplig plats. Medan vissa klagande kom överens med Illinois, sökte andra norra distriktet i Kalifornien eller Eastern District i Missouri.

De åtalade var å andra sidan alla överens om att södra distriktet i Illinois inte var där de ville att de centraliserade målen skulle prövas.

Enligt panelen rankas Illinois bland de fem bästa staterna för parakvatanvändning.

USA: s chefsdomare Nancy Rosenstengel kommer att leda rättegångar som hävdar att den populära herbiciden Paraquat orsakar Parkinsons sjukdom. De Judicial Panel on MDL tilldelade rollen, med angivande av deras förtroende för Rosenstengels förmåga att övervaka tvisterna.

Mer om kärandena och svarandena i Paraquat MDL

Käranden i det växande antalet Paraquat-fordringar begär skadestånd från ogräsmedelstillverkarna Syngenta och Chevron.

Rosenstengel kommer nu att presidera över 33 fall i Paraquat som kommer in från norra Kalifornien, förutom 24 fall som kommer från andra distrikt. Domaren var redan ordförande i över 20 Paraquat-stämningar innan MDL trädde i kraft.

Det första Paraquat-målet i södra distriktet i Illinois kom till domstol den 23 februari 2021, när käranden James Hemker lämnade in ett krav mot Syngenta och Chevron. Andra dräkter följde snabbt.  

Den senaste klaganden som steg framåt är David Tackel, en man från Fort Worth, Texas, som arbetade med Paraquat från och med 1970. Tackel sprutade herbiciden runt järnvägsbroar när han arbetade för Rock Island Railroad. Han betjänades också i ett litet rum där herbiciden förvarades. Tackel diagnostiserades senare med Parkinsons sjukdom. Han och hans fru, som andra klagande, hävdar att de tilltalade kände till och gömde farorna med Paraquat i minst 40 år.