Philips CPAP Recall - Nedbrytning av skum kan orsaka cancer och andra hälsorisker | Levin Papantonio Rafferty - Personskadeadvokatbyrå

Philips CPAP-återkallelse - Nedbrytning av skum kan orsaka cancer och andra hälsorisker

Phillips Respironics har utfärdat en frivillig återkallelse av cirka 4 miljoner CPAP- och BiLevel PAP-enheter. Enligt tillverkarens anmälan avslöjade företagets kvalitetsstyrningssystem att dessa produkter utgör allvarliga hälsorisker och potentiellt livshotande skador för användarna.

Första generationens DreamStation-produktfamilj består av Philips medicintekniska produkter som drabbas mest av återkallelsen.

Eftersom den Användningsinstruktioner misslyckades med att varna för de farliga hälsoriskerna som är förknippade med Philips CPAP-, Bi-Level PAP- och mekaniska ventilatoranordningar, har personer som köpt de drabbade produkterna före den 14 juni 2021, väckt talan mot tillverkaren. Den rättsliga åtgärden (Manna mot Koninklijke Philips NV, et al.; Fall nr 1: 21-cv-11017) lämnades in den 17 juni 2021. Individer som använde någon av dessa Philips-enheter och utvecklade cancer, lung- eller njurskador. eller sjukdom eller har drabbats av en hjärtinfarkt / svikt kan vara berättigad till ersättning.

Vad är fel med Philips CPAP, Bi-Level PAP och Mechanical Ventilator Devices

Philipsfrivillig återkallelse av vissa specifika Philips Bi-Level Positive Airway Pressure (Bi-Level PAP), Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) och mekaniska ventilationsanordningar härrör från problem med deras polyesterbaserade polyuretan (PE-PUR) ljudreducerande skumkomponent . Enligt Philips har skummet visats sönderdelas eller utgas och släppa ut giftiga och potentiellt cancerframkallande ämnen som kan komma in i enheternas luftväg där det kan intas eller inandas av användarna.

 Philips ' rapport för första kvartalet 2021 tillkännagav de skadliga, skumrelaterade effekterna av medicintekniska produkter. Tillverkaren föreslog också att skumnedbrytning kunde orsakas av icke godkända rengöringsmetoder, liksom hög luftfuktighet och temperatur. Dessa förhållanden är kopplade till miljöförhållanden där produkterna används och / eller lagras, inte med hur patienter använder enheterna.

Hälsorisker med att använda Philips CPAP-enheter

Många hälsorisker har identifierats som risker med att använda de berörda Philips-enheterna. Skumnedbrytningen medför risker från exponering av partiklar, inklusive cancer; toxiska effekter andningssvårigheter; skador på njurar, lever och andra organ; inflammation; huvudvärk; och irriterade ögon, hud och andningsorgan.

Flera risker uppstår också från avgasning när flyktiga organiska föreningar och kemikalier frigörs i ångform. Dessa hälsorisker inkluderar cancer; toxiska effekter överkänslighet; och illamående och kräkningar.

Omfattning av återkallelsen

Philips-återkallelsen påverkar mellan tre och fyra miljoner enheter som innehåller ljudreducerande skum. Företaget har 65 procent av CPAP-marknaden.

Bland kunderna finns United States Department of Veterans Affairs (VA). Byrån distribuerade cirka 300,000 2,000 av dessa produkter till veteraner för användning hemma. Ytterligare XNUMX enheter skickades till VA-kliniker och sjukhus.

CPAP-användare som är oroliga för om enheterna de använder påverkas av detta återkallande kan slutföra en webbformulär på Philips webbplats.

Vad du ska göra om du påverkas av CPAP-enheterna och CPAP-enheterna på två nivåer

Philips uppmanar användare av BiLevel PAP- och CPAP-enheter att omedelbart sluta använda och be sina läkare om alternativa former av behandling. Patienter som använder de drabbade livsuppehållande ventilatoranordningarna bör också avbryta användningen tills de hade haft chansen att prata med sina läkare.