Panelen anser att konsolidera CPAP -rättegångar | Levin Papantonio Rafferty - Advokater för personskador

Panelen anser att konsolidera CPAP -rättegångar

Från och med den 28 september 2021 hade totalt 93 grupptalan väckts mot Continuous Positive Air Pressure (CPAP) -tillverkaren Philips Respironics. De Rättsliga panelen vid flera tvistemål tillkännagav att det kommer att höra motioner om att konsolidera eller samordna förhandlingsförfaranden för dessa stämningar.

En motion har lämnats in för att skapa MDL i Eastern District of Pennsylvania där tre CPAP -stämningar pågår för närvarande. Philips, å andra sidan, lämnade in en motion till domstolspanelen och begärde att de skulle konsolidera ärendena i Massachusetts. 18 ärenden pågår i detta område, som också råkar vara hem för Philips Nordamerika högkvarter. Företaget stöder också att konsolidera ärendena i Western District of Pennsylvania, där Philips Respironics - och XNUMX ytterligare fall - finns.

Rättegångarna följer Philips frivilliga återkallelse från juni 2021 av dess CPAP-, Bi-Level PAP- och ventilationsmaskiner tillverkade före 26 april 2021. The US Food and Drug Administration (FDA) har klassificerat detta som en klass I -återkallelse - den allvarligaste typen av återkallelse - på grund av den "rimliga sannolikheten" att användning av enheterna kommer att orsaka allvarlig personskada eller dödsfall.

Enligt meddelandet om återkallelse tenderar det ljuddämpande skummet som används i vissa av dessa enheter att brytas ned i luftbanan, där partiklar kan inandas eller intas av användare. Dessutom kan användarna drabbas av exponering för kemiska utsläpp från skumkomponenten.

De potentiella riskerna med den defekta enhetens nedbrytda skum inkluderar:

 1. Ögonirritation
 2. Hudirritation
 3. Irritation i luftvägarna
 4. Huvudvärk
 5. Inflammatoriskt svar
 6. Astma
 7. Biverkningar för njurar, lever och andra organ
 8. Giftiga cancerframkallande effekter

Philips Respironics rapporterade vidare att ha mottagit flera klagomål från enhetsanvändare som rapporterade att de såg svart skräp i luftvägskretsen, som sträcker sig från utloppet, luftfuktaren, slangen och masken. Företaget säger att kunderna har rapporterat huvudvärk, hosta, irritation i övre luftvägarna, sinusinfektion och brösttryck.

De potentiella riskerna med exponering för kemiska utsläpp från de defekta enheterna inkluderar:

 1. Yrsel eller huvudvärk
 2. Irritation i näsan
 3. Irritation för ögonen
 4. Irritation på huden
 5. Irritation i luftvägarna
 6. Illamående eller kräkningar
 7. Överkänslighet
 8. Giftiga och cancerframkallande effekter

Philips meddelade planer på att ersätta det befintliga ljudreduceringsskummet med ett mer stabilt material som inte ger dessa problem. FDA godkände denna plan, men ansträngningen har upplevt ett bakslag på grund av brist på färdiga ersättningssatser. Som sådan kommer återkallelsen att pågå till september 2022.

Läkemedelsföretaget har inte försett användarna med “låneutrustning”. Dessutom avböjer de flesta försäkringsgivare - och Medicaid - betalningen för nya enheter om inte användarens tidigare enhet var minst fem år gammal. Enheterna kostar mellan $ 500 och $ 1,000 i detaljhandeln.