Högsta domstolens domare fastställer datum för första amerikanska Zantac-rättegångar | Levin Papantonio Rafferty - Personskadeadvokatbyrå

Hovrättsdomare fastställer datum för första amerikanska Zantac -rättegångar

Superior Court Judge Evelio Grillo för Alameda County, som övervakar California Ranitidine Product Cases Judicial Council Coordinated Proceedings (JCCP), har fastställt ett rättegångsdatum den 10 oktober 2022 för den första rättegången mot cancer. Drogtillverkarna Sanofi, GlaxoSmithKline, Pfizer, Boehringer Ingelheim och Chattem kommer att gå vidare som svarande. Även om JCCP fungerar på samma sätt som en federal multidistriktlig tvister (MDL), bedöms dessa fall inom delstatssystemet i Kalifornien.

Grunden för Zantac -rättegångarna

År 2019 uppstod de första Zantac -stämningarna i Kalifornien. I den första talan hävdar käranden att Sanofi och Boerhringer Ingelheim tillverkade, marknadsförde och sålde en produkt som de visste eller borde ha känt hade smittats av en cancerframkallande kemikalie.

Forskning hade visat ett samband mellan Zantac aktiva ingrediens ranitidin och cancer. När ingrediensen kommer i kontakt med vatten, orsakar det en kemisk reaktion som ger ett troligt cancerframkallande ämne hos människor. Läkemedelsföretagen hade tillgång till denna information, och ändå valde de att inte varna konsumenter eller regeringen om

Hälsorisker med Ranitidine

År 1999, via en Citizen's Petition, onlineapoteket Valisure meddelade FDA att ha upptäckt "extremt höga nivåer" av N-Nitrosodimetylamin (NDMA)-ett troligt cancerframkallande humant-i ranitidinprodukter, inklusive Zantac. Medan US Food & Drug Administration (FDA) konstaterar att en "säker" nivå av NDMA -konsumtion för människor tappar vid ett tak på 96 nanogram 2 per dag, rapporterade Valisure att en enda Zantac -tablett innehöll mer än 3 miljoner nanogram av cancerframkallande .

I april 2020, den FDA begärde att tillverkarna skulle dra tillbaka sina receptbelagda och receptfria ranitidinläkemedel från marknaden. FDA förklarade att flytten föranleddes av upptäckten av NDMA i ranitidinläkemedel, som kanske är mer kända under varumärket Zantac).

Enligt FDA föreslog en pågående undersökning av ranitidin att NDMA -föroreningarna ökar med tiden och när läkemedlet förvaras vid "högre än rumstemperatur". De Environmental Protection Agency (EPA) rapporterar att laboratorietester visar att olika djurarter som utsätts för NDMA har utvecklat tumörer i njurar, lever, luftvägar och blodkärl. Den federala byrån klassificerar NDMA som ett känt hepatotoxin, vilket betyder att det orsakar levercancer.

Människor kan äta NDMA genom ett brett utbud av livsmedel, inklusive rökt eller härdad fisk och kött, samt genom vissa kosmetiska produkter och rökning av cigaretter. Dessa exponeringsnivåer är dock för låga för att utgöra hälsorisker för människor.

Tecken på att du kan ha utsatts för överexponering för NDMA inkluderar:

 1. Feber
 2. Huvudvärk
 3. Gulsot
 4. Illamående
 5. Kräkningar
 6. Förstorad lever
 7. Magkrämpor
 8. Yrsel
 9. Nedsatt leverfunktion
 10. Nedsatt njurfunktion
 11. Nedsatt lungfunktion

Även om EPA rapporterar att NDMA förekommer i både naturliga och industriella processer, användes kemikalien en gång vid tillverkning av flytande raketbränslen, tillsatser för smörjmedel och antioxidanter.

Föregående order täcker ut sortimentet av Zantac -svarande

Förordningsordern kommer i klacken på en federal domares avvisning av krav på tillverkare av generiska Zantac, såväl som mot apotek och återförsäljare. Bland återförsäljarna som nu är avslappnade för påståenden om att Zantac orsakade cancer är följande:

 1. Amazon.com Inc.
 2. Albertsons Cos. Inc.
 3. Costco Wholesale Corp.
 4. CVS Pharmacy Inc.
 5. Kroger Co.
 6. Walgreen Co.

I sitt beslut att avvisa ärenden mot dessa återförsäljare, uppgav USA: s distriktsdomare Robin L. Rosenberg att fallen inte presenterade en "konkret påstående om brott", något som domaren ansåg vara väsentligt innan ett sådant "tungt anklagande" kunde bli troligt.

Domare Rosenberg avfärdade mål mot den generiska formen av Zantac. Hennes resonemang var att federal lag förbjuder generiska produkter att bära etiketter som skiljer sig från de som är godkända för märkesversioner av droger.