Syngenta Paraquat-fall framsteg mot en Bellwether-rättegång | Levin Papantonio Rafferty - Personskadeadvokatbyrå

Syngenta Paraquat-fall framsteg mot en Bellwether-rättegång

En förhandling i slutet av oktober signalerade en rörelse mot rättegång för målsägande som kräver ersättning från skaparna av parakvat ogräsdödare, rapporterar USA Rätt att veta. USA:s distriktsdomare Nancy Rosenstengel från Southern District of Illinois uppmanade advokater i mer än 380 fall att börja utvärdera målsägande. Denna process kommer att innebära att klienter fyller i frågeformulär och producerar medicinska journaler, tillsammans med annan relevant dokumentation.

USA:s distriktsdomare får bollen i rullning på Paraquat-försök

Rosenstengel antydde att advokater borde förbereda sig på att en rättegång ska äga rum om cirka ett år. Den eller de första kärandena har ännu inte valts ut.

Domaren begärde också att advokater som arbetar på båda sidor ska försöka samordna med paraquat-processer som pågår i statliga domstolar. När detta skrivs har Kalifornien, Illinois, Pennsylvania och Washington sådana fall under behandling.

Den 27 oktober 2021 beordrade Rosenstengel de tilltalade att bevara och ta fram interna dokument och relevant material. Handlingarna kommer att överlämnas till MDL:s advokater för kärandena.

Förstå Paraquat MDL

Aktuella parakvatmål har flyttats till multidistrict litigation (MDL), som Rosenstengel övervakar. MDL konsoliderar och överför enskilda stämningar som delar en gemensam sakfråga och som har lämnats in till federala domstolar i hela USA

För enbart syftet med upptäcktsförfaranden, motioner inför rättegången och förlikningssamtal, hanterar Rosenstengel rättstvisterna i de konsoliderade paraquatfallen för att effektivisera vad som annars skulle vara en extremt komplex och utdragen process.

Ärenden kan antingen avgöras eller avskrivas under MDL. Rosenstengel kommer att skicka Paraquat-ärenden som inte har någon ände tillbaka till sina ursprungliga domstolar för rättegång. Om framtida målsäganden kommer fram med stämningar mot Syngenta, kommer de också att överföra ärenden som tag-along till MDL i södra distriktet i Illinois.

Rosenstengel skulle kunna försöka övertala MDL-partierna att gå med på en global uppgörelse. Detta innebär att villkoren för förlikningen skulle gälla för alla MDL-krav.

Betydelsen av Paraquat Bellwether-försöken

Rättegångarna med paraquat bellwether som Rosenstengel planerar för nästa år kommer att hjälpa advokater på båda sidor att avgöra effektiviteten av deras juridiska argument och det möjliga utbudet av skador de kan förvänta sig vid rättegången. Vanligtvis kommer rättegångar som slutar i målsägandenas fördel att motivera svarande att förhandla om uppgörelser med de kvarvarande målsäganden.
Mer om de tilltalade i målen Paraquat

Svarande i paraquat-processerna inkluderar Syngenta, Chevron Phillips Chemical Company LP och Chevron USA, Inc.

Samma dag som Rosenstengel tillkännagav den kommande bellwether-rättegången avslöjade Chevron USA att målsägandenas medbiträde hade gått med på att avvisa Chevron USA från rättstvister. Enligt Chevrons inlämnade bestämmelse upphörde företaget med sin distribution av paraquat 1986. Dessutom överförde företaget sina paraquat-registreringar till en annan enhet.

Grunden för Paraquat-processerna

Enligt Centers for Disease Control and Prevention, en gång inuti människokroppen kan parakvat flytta till olika områden och orsaka kemiska reaktioner. CDC varnade vidare för att även små och medelstora kvantiteter av ogräsdödaren, när de intas, kan leda till njursvikt.

Orsakssambandet mellan paraquat och Parkinsons sjukdom kan spåras tillbaka till 1980-talet. Forskning i södra Kalifornien avslöjade att paraquat delade samma kemiska struktur som en heroinförorening (MPTP). Denna förorening visade sig förstöra samma nervceller som är skadade hos patienter som lider av Parkinsons sjukdom. Sedan detta experiment har stora mängder forskning visat på ett orsakssamband mellan paraquat och Parkinsons sjukdom.

Målsägandena i paraquat-målen hävdar att de tilltalade antingen kände till eller borde ha känt till hälsoriskerna med exponering för herbiciden.