Zantac Bellwether-försök planeras till 2023 | Levin Papantonio Rafferty - Personskadeadvokatbyrå

Zantac Bellwether-försök planeras till 2023

Domare Robin L. Rosenberg, som övervakar Zantac multidistrict litigation (MDL) i US District Court Southern District of Florida, skisserade datum och procedurer för att gå vidare med bellwether-prövningar. Rosenbergs förundersökning, inlämnad den 19 november 2021, fastställde att bellwether-prövningar som påverkar mer än 1,800 2023 produktansvarsfall som har konsoliderats för upptäcktsändamål kommer att påbörjas sommaren XNUMX.

Du har nu möjlighet Zantac MDL konsoliderar tusentals stämningar som lämnats in av individer som hävdar att de har tagit upp för rättegången NDMA-kontaminerad Zantac och ranitidin och utvecklade cancer som ett resultat. NDMA är ett troligt cancerframkallande ämne hos människor. Målsägande kräver ersättning från läkemedlets tillverkare.

Bellwether Pool begränsad till Florida-fall

MDL:s första upptäcktspool kommer endast att omfatta de målsägande som är bosatta i delstaten Florida, delvis på grund av statens medelvägslagar, vilket skulle underlätta fastställandet av förlikningsvärden som kan spela ut i ärenden över hela landet.

Klagandena i Florida har likheter med dem i delstaterna – vad gäller demografi, åldrar, cancertyper, produkter som används och användningstid – vilket gör dem till livskraftiga representanter för bellwether-prövningar. Parterna ansåg också att Floridas målsägande var meningsfulla för upptäcktspoolen eftersom domstolen har befogenhet att stämma vittnen som har viktig, ärenderelaterad information för lokala målsägande, förklarar förhandsbeslutet.

Cancer som ska inkluderas i Zantac MDL

Ordern avslöjar vidare vilka typer av cancer som parterna kommer att föra i MDL, enligt följande:

 1. Kolorektal och tarmcancer
 2. Blåscancer
 3. Magcancer
 4. Cancer i matstrupen
 5. Lungcancer
 6. Prostatacancer
 7. Bukspottskörtelcancer

Ärenden som involverar bröstcancer och njurcancer kommer inte att prövas som en del av denna MDL.

Målsägandenas ledarråd ska senast den 24 januari 2022 lämna expertutlåtanden om allmänt orsakssamband.

Beslutet före rättegången anger att från och med början av november 2021 hade mer än 4,000 XNUMX Florida-kärande och kärande i Florida fyllt i formulär och skrivit in sina påståenden i en registerdatabas om att deras intag av ranitidin hade fått dem att utveckla en av cancersjukdomarna som skulle prövas i MDL. Antalet Florida käranden och käranden för varje typ av cancer som ska tvistas i MDL är följande:

 1. Blåsa: 737
 2. Kolorektal: 915
 3. Matstrupe: 331
 4. Mage/tarm: 388
 5. Lever: 271
 6. Lunga: 311
 7. Bukspottkörtel: 290
 8. Prostata: 1,443 XNUMX

Datum och förfaranden relaterade till Zantac Bellwether-poolval och behörighet

Domstolen utsåg den 10 december 2021 som det datum då parterna i tvisten skulle använda Microsoft Randomizer för att slumpmässigt välja åtta procent av bellwether-poolen för varje cancertyp för Initial Discovery Pool. Denna procentandel motsvarar totalt 25 målsägande och kärande för varje typ av cancer.

Initial Discovery Pools process för att tillhandahålla undertecknade auktorisationer och listor över medicinska leverantörer inleddes den 15 december 2021 och kommer att fortsätta till den 14 januari 2022. Målsägande i poolen kommer att lämna in sina bellwether-tillägg fram till den 30 april 2022. Parterna kommer att använda de medicinska auktorisationerna och bellwether-tilläggen för att utreda Initial Discovery Pool för överensstämmelse med MDL:s behörighetskriterier. Senast den 1 mars 2022 kommer parterna att ha kommit överens om behörighetskriterierna, inklusive under vilka omständigheter ett visst ärende inte ska fortsätta i urvalsprocessen.

En lista över målsägande vars anspråk inte uppfyller behörighetskriterierna kommer att lämnas in till domstolen senast den 1 augusti 2022.

Den 21 maj 2023 kommer parterna att meddela domstolen om sina nomineringar och rangordningar för fyra fall i den första cancerkategorin i fas XNUMX som ska prövas som den första rättegången, samt fyra fall i den andra cancerkategorin i fas XNUMX. prövade som den andra bellwether rättegången.

Den 23 maj 2023 kommer domstolen att välja ut käranden för den första cancerkategorin i fas ett och den andra cancerkategorin i fas ett som ska prövas som en rättegång.

Enligt ordern är den första bellwether-rättegången inställd till den 17 juli 2023.