LPR:s Tim O'Brien kommer att prova andra Bellwether-försöket i Bard Hernia Mesh MDL i mars | Levin Papantonio Rafferty - Personskadeadvokatbyrå

LPR:s Tim O'Brien kommer att prova andra Bellwether-försöket i Bard Hernia Mesh MDL i mars

Levin Papantonio Rafferty (LPR) Advokat Tim O'Brien kommer att fungera som Co-Lead Counsel för kärandena i den andra bellwether rättegången för Bard hernia mesh multidistrict litigation (MDL). Rättegången kommer att inledas den 21 mars 2022.

Den ärade Edmund A. Sargus, Jr., en distriktsdomare i USA för södra distriktet i Ohio, leder upp MDL 2846, In Re: Davol, Inc./CR Bard, Inc., Polypropylene Hernia Mesh Products Liability Litigation. MDL kombinerar tusentals fall för upptäckt och förrättegång som påstår att defekter i de svarandes polypropenbråcknätprodukter kan orsaka medicinska komplikationer – inklusive sammanväxningar, skadade organ, inflammatoriska och allergiska reaktioner, avstötning av främmande kroppar, migration av nätet och infektioner – när det implanteras i patienter.

Målsäganden Antonio Milanesi och Alicia Morz de Milanesi valdes ut för denna andra Bard bellwether rättegång.

Om kärandena i det kommande hernia Mesh Bellwether

Herr Milanesi led av vad som troddes vara ett återkommande bråck. Han opererades för att reparera bråcket men upptäckte senare att hans problem berodde på tarmerosion med fistel och sammanväxningar. Detta krävde en tarmresektion. Inte långt efter denna procedur visade sig en höggradig postoperativ tunntarmsobstruktion som krävde akut operation.

Tio år tidigare fick Milanesi ett Ventralex Large Hernia Patch-implantat för att reparera ett bråck. I Milanesis klagomål hävdar de att implantationen av Ventralex Large Hernia Patch gjorde att Milanesi fick skador och att de tilltalade visste att Ventralex Large Hernia Patch innebar risker, men ändå marknadsförde och sålde enheten utan lämpliga varningar.

Advokaten Tim O'Brien kommer att lägga fram och argumentera för följande anspråk å kärandenas vägnar:

 1. Defekt design (strikt ansvar)
 2. Underlåtenhet att varna (strikt ansvar)
 3. Oaktsamhet
 4. Grov vårdslöshet
 5. Oaktsam felaktig framställning
 6. Bedrägeri och bedräglig felaktig framställning
 7. Bedräglig döljning
 8. Förlust av konsortium
 9. Straffskador

Om Bard Hernia Mesh MDL

CR Bard, ett dotterbolag till Beckton-Dickson, är ett medicintekniskt företag och den ledande tillverkaren av bråcknätenheter. Dessa implantat består av ett nät (konstgjord skärm) som tjänar till att förstärka kirurgiskt reparerade muskelväggar.

Bard ledde också branschen när det gäller att distribuera permanenta, i motsats till absorberbara, bråcknätprodukter. Denna produktlinje inkluderade Bard® Mesh och Ventralight ST Mesh. Nyckeln till dessa nya enheter var att säkerställa att patienternas kroppar inte skulle stöta bort nätprodukterna och att enheterna inte onormalt skulle fästa vid intilliggande vävnader och organ.

För att ta itu med det senare problemet använde Bard ett plastnät (polypropen) med en speciell beläggning. Detta hölje skulle fungera som en barriär som skulle hindra nätet från att fästa på närliggande organvävnad.

Beläggningen visade sig dock vara oförenlig med vissa patienters immunsystem, vilket orsakade flera typer av komplikationer. I vissa fall löstes nätets beläggning upp och nätet skulle fästa på tarmvävnaden eller andra organs.

Målsäganden hävdar att de har lidit minst en av flera skador:

 1. Tarmhinder
 2. Smärta
 3. Infektioner
 4. Avlägsnande och migrering av nätet
 5. Nät som fäster på organ och vävnader
 6. Punkterad vävnad och/eller organ

Målsägandena i Bard hernia mesh MDL hävdar att svarandena misslyckades med att på ett adekvat sätt testa de medicinska apparaterna, som innehöll designfel som gjorde dem skadliga för patienterna.

Tusentals rättegångar om produktansvar för bråcknät konsoliderades i en MDL under 2017. Resultatet av bellwether-prövningarna kommer att informera om genomsnittliga utbetalningar för de återstående fallen.