FDA tröttnade på att vänta på att Philips ska göra rätt med CPAP – så de får dem att göra det | Levin Papantonio Rafferty - Personskadeadvokatbyrå

FDA tröttnade på att vänta på att Philips ska göra rätt med CPAP – så de får dem att göra det

Du har nu möjlighet US Food and Drug Administration (FDA) har kallat ut Philips Respironics för dess otillräckliga ansträngningar med att meddela patienter, leverantörer och vårdgivare om ett massivt återkallande av några av företagets andningshjälpenheter. Den 10 mars 2022 beordrade byrån företaget att meddela dessa användare om återkallelsen och produkternas risker.

Det är ett drag som Levin Papantonio Rafferty advokat Troy Bouk kallas ett "starkt uttalande" från den federala myndigheten. Bouk, en advokat med Levin Papantonio Rafferty, utsågs till vetenskaps- och expertkommittén för Philips CPAP multidistriktstvister.

FDA-ordern verkar ha haft åtminstone en viss effekt.

Senast den 14 mars 2022 hade FDA uppdaterat sin Philips Respironics andning CPAP, BiPAP och Ventilator Recalls sida med vanliga frågor för att inkludera detaljer om hur tillverkaren kommer att prioritera ersättningsenheter.

Ersättningsstrategi för återkallade andningsanordningar

Människor som använder CPAP, BiPAP och mekaniska ventilatorer gör det för att deras hälsa kräver det. När Philips återkallade dessa enheter lämnade det många av dessa patienter i ett desperat dilemma – att behöva välja mellan hälsoriskerna från skumnedbrytning och de från att sluta använda enheterna utan någon form av legitimt alternativ.

FDA påpekade för Philips att en försummelse med en först till kvarn-först-kvarn-ersättningsstrategi inte skulle ta hänsyn till denna riskbalans eftersom den gäller över ett brett spektrum av patientbehov.

Du har nu möjlighet Philips Respironics online patientportal har sedan dess debuterat med ny funktionalitet som låter användare av återkallade enheter ange sin information för att tas med i prioriterade ersättningsbeslut. Portalanvändare kan också använda verktyget för att kontrollera statusen för sina ersättningsenheter.

När nog var nog blev FDA upptagen

FDA:s anmälningsorder uttryckte oro över att ett betydande antal individer som använder återkallade Philips Respironics-ventilatorer, kontinuerligt positivt luftvägstryck (CPAP) och bilevel-positivt luftvägstryck (BiPAP) inte känner till hälsoriskerna med polyester- baserat polyuretan (PE-PUR) ljuddämpande skum som används i dessa produkter. Detta skum kan bryta ner och orsaka allvarliga, möjligen livshotande skador.

"FDA har hört den frustration som uttrycks av patienter och leverantörer av hållbar medicinsk utrustning som inte är medvetna om återkallelsen och som har fått otillräcklig information om deras nästa steg angående återkallelseprocessen", säger Jeff Shuren, MD, JD, chef för FDA:s Center för Devices and Radiological Health i ett pressmeddelande från FDA.

"Att vidta denna åtgärd idag gör det möjligt för FDA att ge mandat att Philips Respironics förbättrar sin kommunikation om återkallelsen och den allvarliga risken som skummet som används i de återkallade produkterna utgör med patienter och allmänheten och att säkerställa att individer som förlitar sig på dessa viktiga enheter får den viktiga information de behöver från företaget”, fortsatte Shuren.

Specifika krav i FDA:s order

Enligt villkoren i beställningen måste Philips Respironics vidta specifika åtgärder för att förbättra sin kommunikation med allmänheten.

Återkallningsaviseringar

Philips måste förse följande enheter med återkallelse- och riskrelaterad information:

    Enhetsanvändare

    Leverantörer av hållbar medicinsk utrustning (DME).

    Distributörer

    Återförsäljare

    Vårdgivare som skriver ut produkterna

Webbplatsuppdateringar

Medicintekniska företag måste också uppdatera sin webbplats med ett språk som förklarar för användarna riskerna med att använda ozonrenare på återkallade enheter, samt instruktioner om hur man registrerar sina enheter på Philips hemsida.

Ersättningsinstruktioner

Användare som känner till återkallelsen har väntat länge – återkallelsen utfärdades i juni 2021 – på tydliga anvisningar om hur man skaffar ersättningar för sina enheter. FDA vill att Philips skickar månatliga ersättningsuppdateringar till dem som har registrerat sina återkallade enheter. Byrån rekommenderar vidare att användare, DME-leverantörer, distributörer, återförsäljare och vårdgivare får information om Philips ersättningsprocess.

Förhindra orimlig risk för betydande skada

FDA är väl inom sina rättigheter att utfärda anmälningsordern. Avsnitt 518 a i Federal Food, Drug, and Cosmetic Act ger myndigheten befogenhet att beordra en tillverkare att meddela användare/konsumenter och andra när den fastställer att en enhet utgör en "orimlig risk för betydande skada på folkhälsan" och en sådan anmälan är nödvändig för att "eliminera den orimliga risken för sådan skada och inga fler praktiska medel finns tillgängliga [enligt Federal Food, Drug, and Cosmetic Act] för att eliminera sådan risk."

 
 
Varför välja vår advokatbyrå

Vår advokatbyrå började hantera personskador i 1955. Idag är vi erkända som en nationell ledare i rättegångar som involverar skador på medicinsk utrustning. Vi har fått över 150-juryns domar för $ 1 miljoner eller mer och har vunnit juryns domar och bosättningar överstigande $ 30 miljarder.

Vi är grundaren av Mass Torts Made Perfect. Detta är en nationell konferens som deltar av 1,500-advokater varje år där vi lär oss hur vi framgångsrikt hanterar rättegångar mot drogtillverkare. För mer information, besök vår Om Oss sektion.

i Business 65 år * $ 30 miljarder i bedömningar och uppgörelser * Bästa advokatbyråer: US News & World Reports * Trial Advokater Hall of Fame * SuperLawyers
 
Våra avgifter och kostnader

Våra advokater ger gratis konfidentiella fallutvärderingar, och vi tar aldrig ut några avgifter eller kostnader om du inte först återhämtar.

Beredningsavgiften debiterar oss från 20% till 40%. Beloppet vi tar ut är baserat på hur mycket vi återhämtar för dig. För att se över en sammanfattning av våra avgifter och kostnader, klicka på Avgifter och kostnader.

 
Gratis fallutvärdering

För att kontakta oss för en kostnadsfri utvärdering kan du ringa oss på (+ 800) 277-1193 XNUMX XNUMX. Du kan också begära en utvärdering genom att klicka på Gratis och konfidentiellt Philips CPAP-utvärderingsformulär. Det här formuläret kommer omedelbart att granskas av en av våra advokater som hanterar Philips CPAP-tvister.

Läs mer

Kommer mitt Philips CPAP-fodral att hanteras som grupptalan?

En klasshandling är en rättegång där några individer representerar många individs intresse. Domstolsavgörandena är bindande för alla personer som ingår i klasshandlingarna. Alla klassmedlemmar är skyldiga att acceptera avvecklingen, även om en individ kommer att få liten eller ingen ersättning.

Våra Philips CPAP-advokater kommer inte att vidta grupptalan för våra kunder. Istället representerar vi varje kund på hans / hennes specifika fakta, och vi utvärderar varje kunds skador på hans / hennes specifika fakta. Var och en av våra kunder har möjlighet att lösa eller inte lösa sitt ärende.

För en detaljerad diskussion om klasshandlingar, massbrott och flertalsprocesser, besök vår Class Action Mass Torts Page.