Rättsliga panelen beslutar Covidien Hernia Mesh MDL | Levin Papantonio Rafferty - Personskadeadvokatbyrå

Juridiska panelen beslutar Covidien Hernia Mesh MDL

Judicial Panel on Multi-District Litigation (JPML) beviljade Levin Papantonio Raffertys (LPR) ansökan om att konsolidera Medtronic Covidien bråck nätfodral i multidistrict litigation (MDL). För närvarande pågår 73 sådana produktansvarsprocesser i sju tingsrätter över hela landet, och det antalet förväntas öka.

"Detta är ett av de sällsynta fall där både svaranden och målsägandegrupperna tillsammans insåg behovet av konsolidering och samordning innan rättegången i en MDL", säger LPR-advokaten Timothy O'Brien och Fleming Nolen Jez advokat Kelsey Stokes i ett gemensamt uttalande till Law360. Båda advokaterna företräder målsäganden i tvistemålet om Covidien bråcknät.

JPML beställa citerar flera faktorer som tjänade till att "tippa balansen" till förmån för att skapa en MDL två år efter att ha förnekat konsolidering av dessa fall. Bland dessa faktorer är det betydligt större antalet åtgärder.

Med 4,700 XNUMX mål pågående i Massachusetts delstatsdomstol beslutade panelen att centralisera de federala stämningarna i USA:s distriktsdomstol för södra distriktet i Massachusetts. Ärenden har tilldelats USA:s distriktsdomare Patti B. Saris.

"På uppdrag av Covidien mesh-kärandena och deras advokatbyråer från hela landet ser vi mycket fram emot att arbeta med domare Saris så att vi kan få det här projektet igång både effektivt och effektivt", tillade målsägandenas advokater.

Fall av centraliserade bråcknät delar gemensamma sakfrågor som härrör från de delade anklagelserna om att defekter i de tilltalades bråcknätsanordningar kan leda till komplikationer. Panelen beslutade att konsolidering av ärendena kommer att omintetgöra inkonsekventa avgöranden samtidigt som resurserna används effektivt och dubbelupptäckt elimineras.

MDL-målet handlar om: Covidien Hernia Mesh Products Liability Litigation (No. II), mål nummer 3029, i US District Court för District of Massachusetts.