JPML överväger att konsolidera Abbott Powdered Formula-processer | Levin Papantonio Rafferty - Personskadeadvokatbyrå

JPML överväger att konsolidera Abbott Powdered Formula-processer

Du har nu möjlighet USA:s rättspanel för tvistemål i flera distrikt (JPML) har planerat en utfrågning för att överväga kärandens motion om att överföra arton stämningar med Abbotts pulvermjölksersättning till US District Court för Southern District of Florida där de skulle konsolideras i MDL nr 3037. Domstolen kommer också att höra argument från käranden som motsätta sig konsolidering av dessa fall. Förhandlingen är planerad till den 28 juli 2022.

"Vi räknar med att JPML kommer att etablera ytterligare en Abbott-modersmjölksersättningsrelaterad MDL efter denna veckas utfrågning, vilket gör det till den andra Abbotts modersmjölksersättningsproduktansvars-MDL skapad av JPML på bara fyra månader", säger Levin Papantonio Raffertys advokat. Andy Childers. "Förhoppningsvis kommer Abbott att ta dessa rättstvister på allvar, acceptera ansvarsfullt och kommer att rättvist kompensera de familjer som har drabbats av förödande skador som ett resultat av att använda Abbotts modersmjölksersättningsprodukter."

Childers är medledare i MDL nr. 3026, som konsoliderade alla pågående stämningar som hävdade att Abbotts modermjölksersättning orsakade spädbarn att lida nekrotiserande enterokolit (NEC). JPML överföringsuppdrag för detta MDL lämnades in den 8 april 2022.

Vilka är de nya Abbott Powdered Baby Formula-processerna?

Den 17 februari 2022, USA Food and Drug Administration (FDA) tillkännagav sin utredning av konsumentklagomål av Cronobacter sakazakii och Salmonella Newport-infektioner hos spädbarn som hade konsumerat modersmjölksersättning i pulverform tillverkad i Abbotts Sturgis, Michigan-anläggning. Byrån gick samman med US Centers for Disease Control and Prevention (CDC), såväl som statliga och lokala partners, för att varna konsumenter för att inte använda Similac, Alimentum eller EleCare pulverformiga modersmjölksersättningar med:

  1. Koder vars första två siffror är 22 till 37; och
  2. Behållarkoder som innehåller K8, SH eller Z2; och
  3. Sista utgångsdatum eller 1 april 2022 eller senare

FDA uppgav att hittills har alla fem rapporterna om infektioner hos spädbarn som konsumerat Abbotts pulverformelsättning resulterat i sjukhusvistelse och "kan ha bidragit till döden hos två patienter."

På Februari 17, 2022, Abbott initierade ett frivilligt återkallande av pulverformig formel producerad vid företagets anläggning i Sturgis, Michigan. Företaget meddelade att testning av anläggningen hade upptäckt bevis för Cronobacter sakazakii. Enligt Abbotts tillkännagivande, Cronobacter sakazakii "kan orsaka feber, dålig matning, överdriven gråt eller låg energi, såväl som andra allvarliga symtom."

Konsumenter kan avgöra om deras köpta modermjölksersättningsprodukter ingår i återkallelsen genom att besöka dem similacrecall.com och skriv in koden längst ner på förpackningen. Bekymrade konsumenter kan också ringa 800-986-8540 och följa de givna instruktionerna.

Vad är en MDL och vad händer efter att en MDL har etablerats?

MDL spelar in i komplexa rättegångar när flera individer lider av liknande skador eller förluster men har olika skador. I syfte att främja effektivitet och möjliggöra mer konsekventa resultat i alla fall, centraliseras förhandsförfaranden – inklusive upptäckt, depositioner och beslut om vanliga sakfrågor – till en domstol och äger rum samtidigt.

Den 28 juli 2022 kommer JPML att höra argumenten för och motsätta sig konsolidering av alla federalt inlämnade Abbott-processer för förundersökningar.

Om JPML, en panel av sju amerikanska distriktsdomare, skapar en MD för dessa stämningar, skulle den distriktsdomstol som MDL tilldelas övervaka alla administrativa aspekter av och alla motioner inför rättegången för det konsoliderade målet. JPML skulle lämna in ett överföringsbeslut, och alla Abbott-ärenden som anhängiggjordes i en federal domstol skulle överföras till den nya distriktsdomstolen. MDL-domaren skulle välja ut ärenden från de som överfördes för bellwether-rättegångar. Dessa rättegångar hjälper både målsägandens och försvarsadvokaterna genom att fungera som prediktorer för de sannolika resultaten av andra rättegångar i MDL. Baserat på bellwether rättegångarna finjusterar advokater ofta sina strategier eller till och med fullföljer förlikningsavtal.

Abbot Baby Formula MDL skulle avslutas när alla fall har prövats, avgjorts, avskrivits eller överförts tillbaka till den ursprungliga distriktsdomstolen.

Om JPML skulle besluta sig för att inte skapa en MDL för Abbott Baby Formula-fallen, skulle de överföras tillbaka till sina ursprungliga domstolar för rättegång.