Deposition vidtagen för bröstimplantat Fallet kastar ljus över Allergans inre arbeten | Levin Papantonio Rafferty - Personskadeadvokatbyrå

Deposition som tagits för bröstimplantat Fallet kastar ljus över Allergans inre funktioner

En viktig deposition togs nyligen i Allergan texturerat bröstimplantat nationella rättstvister, rapporterade Levin Papantonio Rafferty (LPR) advokat Virginia Buchanan. Depositionen gav meningsfull inblick i Allergans inre funktion i dess design, tillverkning och försäljning av BioCELL-texturerade bröstimplantatprodukter.

"Allergan och dess föregångare har en historia som sträcker sig över 30 år, och många individer har haft nyckelroller i företagshierarkin längs vägen," sa Buchanan. "Genom att identifiera nyckelpersoner i deponeringsprocessen kan offren och deras advokater fokusera sin uppmärksamhet på att skaffa kritiska bevis från dessa nyckelpersoner."

LPR representerar många kunder i Allergans bröstimplantattvister, inklusive familjer till offer som har dött av bröstimplantatassocierat anaplastiskt storcelligt lymfom (BIA-ALCL).

Senior partner Virginia Buchanan är co-lead counsel i nationella tvister i flera distrikt. LPR-assistent Becca Timmons är med i klasscertifieringskommittén. "LPR-teamet spelade en viktig roll i genomförandet av denna viktiga deposition," sa Buchanan.

Mer om Allergan bröstimplantat och BIA-ALCL

Rapporter om BIA-ALCL är särskilt höga hos patienter som har strukturerade bröstimplantat. Sjukdomen är inte bröstcancer, utan snarare en form av non-Hodgkins lymfom. Det beror på T-cellers överdrivna produktion av ett specifikt protein på grund av genmutation.

Du har nu möjlighet US Food and Drug Administration (FDA) begärde ett återkallande av Allergans texturerade bröstimplantat 2019 efter att ha granskat biverkningsrapporter som involverade BIA-ALCL. "Risken för BIA-ALCL med Allergan BIOCELL texturerade implantat är ungefär 6 gånger risken för BIA-ALCL med texturerade implantat från andra tillverkare som marknadsför i USA," sade byrån och tillade att "fortsatt distribution av Allergans BIOCELL texturerade bröstimplantat skulle sannolikt orsaka allvarliga, negativa hälsokonsekvenser och potentiellt dödsfall från BIA-ALCL."