Philips återkallelse av miljontals CPAP-enheter skapar nationell hälsokris | Levin Papantonio Rafferty - Personskadeadvokatbyrå

Philips återkallelse av miljontals CPAP-enheter skapar nationell hälsokris

Nyligen, den Journal of American Medical Association publicerade en artikel som tog upp den nationella hälsokrisen som skapades av Philips och deras återkallelse i juni 2021 av mer än 10 miljoner CPAP-, BiPAP- och Ventilator-enheter i USA.

Återkallelsen har påverkat miljontals människor över hela USA som nu oroar sig för vilken inverkan de återkallade enheterna kan ha haft på deras långsiktiga hälsa.

Dessa medicintekniska produkter återkallades efter att Philips avslöjat att det polyesterbaserade polyuretanskummet (PE-PUR) bryts ned över tiden vilket får användarna av enheterna att andas in och svälja giftiga partiklar. Medicinska experter är oroade över att intag av de giftiga skumpartiklarna kan leda till en mängd skador, inklusive lungcancer och andra lungrelaterade skador, såväl som cancer i huvud- och halsregionen.

US Food and Drug Administration (FDA) kategoriserade återkallelsen som en klass 1-återkallelse, vilket är det allvarligaste och innebär en hälsorisksituation där det finns en rimlig sannolikhet att användningen av enheten kommer att orsaka allvarliga negativa hälsokonsekvenser eller dödsfall. Virginia Buchanan, en senior partner med Levin Papantonio Rafferty (LPR), noterar att detta är en av de största återkallelserna och involverar en av de viktigaste medicinska apparaterna på marknaden. Det är också en av de mest oroande återkallelserna, eftersom det inte finns någon färdig ersättning för enheterna, med tanke på de miljoner som har återkallats.

De medicinska produkterna var avsedda att hjälpa individer som lider av obstruktiv sömnapné (OSA). Ungefär 25 miljoner vuxna i USA upplever OSA, en kronisk sjukdom som ökar risken för högt blodtryck, hjärtsjukdomar, typ 2-diabetes, stroke och depression.

Troy Bouk, en LPR-advokat, förklarade att sömnapné är en störning som påverkar en människa medan de sover. Individens luftvägar stängs antingen helt av eller blir så trånga att personens syrenivå sjunker eftersom det inte kommer in tillräckligt med luft. När en persons syrenivå sjunker, får hjärnan att vakna upp för att ta ett andetag. Under hela natten kan denna cykel inträffa många gånger, vilket gör att en person aldrig får en god natts sömn.

Behandlingen av sömnapné är terapi med positivt luftvägstryck, som förhindrar en persons luftvägar från att kollapsa, vilket gör att de får en oavbruten natts sömn.

"När våra kunder köpte sina nu återkallade Philips CPAP-enheter, trodde de att de förbättrade sin långsiktiga hälsa genom att behandla sin sömnapné," förklarade Bouk. "Nu, efter att många av våra kunder har använt sina enheter i ett antal år, kan de inte låta bli att oroa sig för sin framtida hälsa."

Tyvärr har många klienter redan drabbats av betydande skador, enligt Buchanan.

Tyvärr, den 25 oktober 2022, visar de senaste siffrorna som rapporterats av Philips att endast två miljoner ersättningsenheter har skickats i USA, och 3.95 miljoner reparationssatser och ersättningsenheter har producerats globalt.

"Detta är oacceptabelt långsamt", sa Bouk, "med tanke på att Philips har vetat i många år att skummet i deras CPAP-enheter försämras med tiden och har potential att skada användaren av enheten. Philips studerade till och med möjliga lösningar men misslyckades helt enkelt med att vidta korrigerande åtgärder i tid."

Bouk uppgav att medan läkarna som behandlar miljontals drabbade patienter kämpar för att hitta en fungerande lösning, siktar han och Virginia på att gå till botten med varför och hur detta hände.

"Vi ser fram emot att hålla Philips ansvarig för denna nationella hälsokris," sa Bouk. "Vårt företag är orubbligt i vår kamp för att skapa rättvisa för våra kunder och förespråkar den ersättning de förtjänar."

Virginia Buchanan tjänar på Målsägandenas styrkommitté (PSC) och medordförande för Discovery Committee, och Troy Bouk tjänar i vetenskaps- och expertkommittén i Philips CPAP, Bi-Level PAP och Mechanical Ventilator Products Litigation (MDL nr 3014).