Hoppa till huvudinnehåll

FDA skickar brev som kräver förbättrade metoder för babyformel

Pulver för Baby Formula

I början av mars skickade US Food and Drug Administration (FDA) ett brev till medlemmar i leveranskedjan för modersmjölksersättning. FDA uppmanade mottagarna, inklusive tillverkare, distributörer och andra, att meddela myndigheten om bakteriella patogener har upptäckts i deras produktprover för spädbarnsmjölksersättning och att förbättra säkerhetsrutinerna för att förhindra och upptäcka sådana skadliga föroreningar.

"FDA uppmanar alla medlemmar av modersmjölksersättningsindustrin att använda informationen i brevet för att vidta snabba åtgärder för att förbättra processer och program för skydd av spädbarn", sade byrån i ett förberett uttalande. "FDA kommer att fortsätta att genomföra inspektioner och arbeta med industrin för att främja forskning och regulatoriska aktiviteter som ingår i förebyggande strategin för att säkerställa säkerheten för all modersmjölksersättning på den amerikanska marknaden."

Byrån anmäler den har finnas föra inspektioner av mattrygghetverksamheter i spädbarnsmattillverkning anläggningar och finnas göra sina iakttagelser kända.

Förra årets kontamineringsbaserade återkallelse och tillfälliga stopp av produktionen av modersmjölksersättning utlöste förödelse i industrins leveranskedja, en störning som FDA har vidtagit för att förhindra att de upprepas i framtiden.

En strategi för förebyggande av Cronobacter

FDA:s ingående uppdatering framhävde en Cronobacter förebyggande strategi syftar till att säkerställa att all modersmjölksersättning på den amerikanska marknaden är säker för konsumtion.

I sitt brev uppmanade byrån alla deltagare i modersmjölksersättningsindustrin att utvärdera sina befintliga system för produktion och processkontroller och säkerställa efterlevnad av regelverk. Branschmedlemmar ombads specifikt att vidta följande åtgärder för att förhindra kontaminering av modersmjölksersättningsprodukter:

Kontrollera vatten i torra produktionsområden.

Använd miljöövervakning för att verifiera kontrollernas effektivitet.

Upprätta rutiner för när en patogen detekteras i ett produktprov eller miljöprov.

Implementera starka försörjningskedjan för biologiska faror.

Identifiera alla relevanta biologiska faror.

  Produktansvarstvister i processer för babyformel

  Byråns agerande kommer efter flera månaders värde stämningar för förorenade pulverformiga modersmjölksersättning kopplat till återkallelsen av vissa Similac-, Alimentum- och EleCare-produkter. Enligt rättegångarna blev spädbarn sjuka av Salmonella efter att ha konsumerat mjölkersättning förorenad med Cronobacter sakazakii-bakterier vid Abbotts tillverkningsanläggning i Sturgis, Michigan.

  Målsägande i rättegångarna inkluderar individer:

  Vem köpte Similac, Alimentum eller Elecare eller matade någon av dessa produkter till ett barn mellan 2019 och 2022, varefter barnet led av mag-tarmbesvär

  Vars barn led av svår mag-tarmbesvär och fick diagnosen Cronobacter sakazakii eller Salmonella

  Köpta eller använda formelbatcher i återkallelsen, inklusive de med en kod mellan 22-37 och som innehåller K8, SH eller Z2, och för vilka utgångsdatumet är 4/1/22 eller senare.

   Straffrättsliga påföljder

   Business Insider har rapporterat att Abbott kan få ett straff på 500,000 XNUMX $ för varje brott när justitiedepartementet undersöker växtförhållandena som föranledde förra årets landsomfattande barnmatsbrist.