Erzicare Artificial Tears Litigation & Delsam Pharma Artificial Eye Ointment Bakteriella infektioner Rättegång

De potentiella stämningarna som involverar EzriCare artificiella tårar hävdar att användningen av dessa ögondroppar kan orsaka ett utbrott av karbapenemresistent Pseudomonas aeruginosa (CRPA). Dessa infektioner har lett till synförlust och till och med död. Kopplingen mellan ögondroppar och infektioner rapporterades första gången i januari 2023 Centers for Disease Control and Prevention (CDC) varning.

Våra EzriCare Artificial Tears-advokater undersöker dessa fall på uppdrag av klienter som har använt dessa ögondroppar och drabbats av en bakteriell infektion, synförlust eller dödsfall.

 

Vilka är rättegångarna om Ezra ögondroppar bakterieinfektion?

EzriCare ögonskada

Den 31 januari 2023 rekommenderade CDC att läkare och patienter omedelbart avbryter användningen av EzriCare artificiella tårar i väntan på slutförandet av en epidemiologisk undersökning och labbanalyser.

CDC uppgav att det har identifierat 55 patienter med CRPA. Vid tidpunkten för myndighetens larm hade infektionsincidenterna visat sig i 12 delstater:

 1. kalifornien
 2. Colorado
 3. Connecticut
 4. Florida
 5. New Jersey
 6. New Mexico
 7. New York
 8. Nevada
 9. Texas
 10. Utah
 11. Washington
 12. Wisconsin

CDC kopplade vidare minst 38 CRPA-fall till fyra sjukvårdsinrättningskluster. Prover samlades in mellan maj 2022 och januari 2023. Byrån noterade att individer som hade använt konstgjorda tårar eller ögondroppar visade den vanligaste exponeringen för CRPA-infektion.

XNUMX procent av patienterna som kunde komma ihåg märket av ögondroppar de hade använt namngav ögondroppar av märket EzriCare Artificial Tears. CRPA upptäcktes i EzriCare artificiella tårar öppnade flaskor under laboratorietester.

 

Hur mycket av en förlikning kan du få för ett EzriCare-ärende?

Det belopp du kan få i en förlikning eller dom för din stämningsansökan för artificiella tårar beror på flera faktorer som härrör från arten och svårighetsgraden av din personskada.

De typer av skador som tenderar att förknippas med produktansvarskrav som de som kan utvecklas från droppinfektionsskador inkluderar:

 1. Kostnader för medicinsk behandling (tidigare och framtida)
 2. Kostnader för operation (tidigare och framtida)
 3. Kostnader för sjukhusvistelse (tidigare och framtida)
 4. Farmaceutiska mediciner (tidigare och framtida)
 5. Förlorad inkomst (tidigare och framtida)
 6. Tidigare och framtida förlust av förmåga att tjäna pengar
 7. Minskad framtida potentiell vinst
 8. Försämrad livskvalitet
 9. Smärta och lidande (förr och framtid)

Om din nära och kära gick bort till följd av skador som de ådrog sig vid användning av EzriCare ögondroppar, är vi mycket ledsna för din förlust. Vi vet att det här är en svår tid för dig och din familj, och vi vill se till att du känner till din rätt att vidta en felaktig dödsåtgärd mot produktens tillverkare. Våra dödsfallsadvokater kan hjälpa dig med detta.

 

Din personskada har redan presenterat tillräckligt med stress i ditt liv. Låt våra advokater ta på sig bördan att söka rättvisa för din räkning. Våra advokater kommer att hantera varje aspekt av den juridiska processen så att du kan fokusera på ditt fysiska, mentala och känslomässiga välbefinnande.

Om vi ​​tar på oss ditt EzriCare-ärende kommer vårt juridiska team att göra följande:

 1. Undersök detaljerna om din personskada
 2. Samla dina journaler
 3. Beräkna hela omfattningen av dina skador
 4. Sök upp experter inom områdena medicin, psykologi, ekonomi och arbetsterapi som kan tala om din skada och hur den har påverkat dig och kommer att påverka dig på vägen
 5. Hantera och uppfylla alla ärenderelaterade deadlines, inklusive preskriptionstiden i din stat
 6. Förhandla fram en förlikning för din räkning
 7. Representera dig vid rättegången om den tilltalade inte går med på en förlikning
 

Varför du bör överväga att anlita våra produktansvarsadvokater

Vår advokatbyrå har kämpat mot Corporate America på uppdrag av skadade människor runt om i världen sedan 1955. Våra advokater har vunnit över 150 jurydomar över hela USA till ett belopp av 1 miljon USD eller mer. Våra resultat inkluderar domar och förlikningar över 30 miljarder dollar.

Produktansvarsadvokaterna på vår advokatbyrå har kunskapen, erfarenheten och resurserna att ta sig an stora företag för din räkning. Med våra advokater på din sida behöver du inte oroa dig för att sofistikerade försvarsadvokater drar fördel av din situation och inte har full kunskap om dina juridiska rättigheter.

Vi vet hur vi ska stå upp mot stora företag som tillverkarna av konstgjorda tårar, och vi kommer att göra just det.

Våra advokater är erkända inom hela den juridiska branschen som ledande inom området massskadestånd. Faktum är att LPR är grundaren av Massorts gjorde perfekt, ett nationellt, halvårsvis seminarium där tusentals advokater kommer till oss för att lära sig hur man hanterar stämningar mot några av världens största företag.

 

Vad är Carbapenem-resistent Pseudomonas Aeruginosa (CRPA)?

Du har nu möjlighet CDC förklarar att Pseudomonas aeruginosa är en typ av bakterier som vanligtvis finns i mark, vatten och andra aspekter av miljön, och som ofta orsakar infektioner hos människor.

Dessa infektioner kan förekomma i flera delar av kroppen, inklusive blod och lungor.

I allmänhet kan infektioner behandlas med antibiotika. Karbapenemer, till exempel, är en klass av antibiotika som används för att behandla allvarliga bakterieinfektioner. Ett kännetecken för Pseudomonas aeruginosa är emellertid en ihållande förmåga att ständigt mutera för att kringgå effekterna av antibiotika. CRPA är termen som används för att beskriva Pseudomonas aeruginosa som har utvecklat en resistens mot karbapenemer, vilket betyder att dessa läkemedel inte längre fungerar för att behandla infektionerna.

 

Symtom på Pseudomonas Aeruginosa ögoninfektioner

Pseudomonas aeruginosa-infektioner kan förekomma i blodet, lungorna, huden, öronen eller ögat. Symtom på denna typ av infektion dikteras av det drabbade området.

Enligt Healthsymtom på ögoninfektion kan vara:

 1. Inflammation
 2. Rodnad
 3. dis
 4. Nedsatt syn
 5. Svullnad
 6. Smärta

En läkare kommer att använda laboratorietester av blod-, vävnads- eller pusprover för att diagnostisera denna typ av infektion.

Eftersom CRPA motstår antibiotikabehandling kan en sådan infektion bli allvarlig och orsaka allvarliga skador och komplikationer. I vissa fall kan dessa infektioner visa sig dödliga.

 

Hur används EzriCare konstgjorda tårar?

EzriCare Artificial Tears är förpackad som en pipett i en lösning utan konserveringsmedel. Produktens syfte är att smörja in användarens öga och på så sätt lindra torrhet och irritation.

Tillförselmekanismen för att applicera lösningen direkt i ögat skulle kunna fungera som ett effektivt medel för att transportera bakterier in i kroppen. Av denna anledning är sterilitet av största vikt.

Möjligen orsakade en defekt i design, tillverkning eller lagring klustret av bakteriella infektioner hos användare i flera stater.

 

Ring oss idag för en kostnadsfri konsultation om ditt ErziCare-påstående om artificiella tårar

Våra advokater erbjuder kostnadsfria konfidentiella konsultationer. Om du anlitar vårt företag för att representera dig i ditt fall med ögondroppar kommer vi aldrig att debitera dig några avgifter eller kostnader om vi inte återställer dig.

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation genom att ringa (+ 800) 277-1193 XNUMX XNUMX. Alternativt kan du begära en konsultation genom att fylla i vår Gratis och konfidentiellt konsultationsformulär för ErziCare konstgjorda tårar. Din lämnade information kommer omedelbart att granskas av en av våra advokater som utreder dessa fall.