Actos Lawsuit Lawyer - Fakta, frågor och hjälp | Levin Papantonio Rafferty - Advokatbyrå för personskador

Från och med juni 10, 2011 har läkemedlet Actos tagits bort från hyllor i Frankrike och tyska läkare har blivit instruerade att inte förskriva Actos till sina patienter. Dessa insatser kommer att svara på nya studier som visar en ökad hastighet i blåscancer bland användare som har genomgått behandling för sin typ 2 Diabetes med Actos.

Även om förekomsten av sådana cancerformer hos djurförsökspersoner under marknadsundersökningar var välkänd för regulatoriska organ och tillverkaren Takeda, Inc., läkemedlet Actos, liksom olika kombinationsterapiregimer som innehåller Actos, har använts för att behandla typ 2 Diabetes sedan 2000. Mer än 2.3 miljoner recept för läkemedlet utfärdades i USA i 2010, och Actos anses vara en av de mest sålda drogerna på den amerikanska marknaden. Den aktiva substansen i Actos, Pioglitazone, används också i ActoPlus-met, ActoPlus uppfyllt XR och Duetac för att behandla typ 2-diabetes.

I juni 15, 2011, i ett drag mindre drastiskt än de europeiska regleringsorganen, utfärdade FDA en akut hälsovarning till användare och förskrivare av läkemedlet Actos som bekräftar de senaste statistiska data som visar upp till en 40% ökning av risken för blåscancer hos användare av Actos. Studierna visar vidare att risken för blåscancer ökar med högre doser och längre behandlingskurser med Actos.

FDA kommer nu att kräva att dessa senaste fynd och risker ingår i varningar kopplade till läkemedelsförpackningen och framtida marknadsföringsmaterial. FDA insisterar på en vänta och se tillvägagångssätt, har FDA insisterat på att det kommer att fortsätta att övervaka de data som släpps ut av olika pågående studier på de långsiktiga hälsoeffekterna av Actos (Pioglitazone). Under tiden är Actos fortfarande tillgänglig för konsumenter i USA trots dessa nyfunna risker.