Beovu rättegångsadvokat - bosättningar och återkallelser - synskador

Beovu-stämningarna hävdar att tillverkaren av Beovu misslyckades med att på ett adekvat sätt varna patienter och läkare om att användning av läkemedlet kan leda till synförlust och blindhet.

Vårt advokatbyrå accepterar klienter som fått Beovu-injektioner och har fått diagnosen retinal vaskulit, retinal arteriell ocklusion, intraokulär inflammation eller andra synproblem.

Vi har hanterat rättegångar mot läkemedelsföretag sedan 1955. Varje år lär vi 1,500 XNUMX advokater hur man lyckas hantera dessa ärenden. Vi listas i bästa advokater i Amerika och The National Trial Lawyers Hall of Fame.

 

Vad vet vi om Beovu-rättegångarna?

Beovu rättegång

Företaget Novartis tillverkar Beovu (brolucizumab), ett läkemedel som administreras genom injektion. Den 7 oktober 2019 tilldelade den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten (FDA) godkände läkemedlet för behandling av våt åldersrelaterad makuladegeneration (AMD).

I februari 2020 utfärdade American Society of Retina Specialists (ASRS) en varning till sina medlemmar om potentiella Beovu-biverkningar. Enligt ASRS utvecklades 14 fall av retinal inflammation (vaskulit) hos patienter som fick Beovu-injektioner.

Av de drabbade patienterna hade 11 diagnostiserats med ocklusiv retinal vaskulit, ett inflammatoriskt ögontillstånd som kan leda till blindhet. En månad senare ökade dessa siffror till 25 fall av retinal vaskulit och 21 med retinal ocklusion.

Vad är den viktigaste juridiska frågan om Beovu?

Den primära juridiska frågan är om läkemedelsproducenten Novartis misslyckades med att varna läkare och patienter på ett tillfredsställande sätt om de eventuella synrelaterade biverkningarna orsakade av Beovu-injektioner.

Från och med februari 2020 hade Novartis skickat mer än 57,700 Beovu-flaskor till förskrivande läkare i USA.

 

Beovu-skador & biverkningar

Du har nu möjlighet National Library of Medicine (NLM) rapporterar flera potentiella biverkningar associerade med Beovu-injektioner. Biverkningarna kan leda till allvarliga komplikationer, och NLM rekommenderar att du söker akut medicinsk behandling om du upplever något av följande symtom:

 1. Förändringar i din vision
 2. Smärta eller rodnad i ögat
 3. Känslighet mot ljus
 4. Blödning i eller runt ögat
 5. Syn som påverkas av "floaters" och / eller små fläckar
 6. Nässelfeber, utslag, rodnad eller klåda
 7. Svullnad i ögonlocket eller ögat

De viktigaste biverkningarna från Beovu-injektioner som ingår i stämningarna inkluderar:

 1. Retinal vaskulit
 2. Ocklusion av retinal artär
 3. Ocklusiv retinal vaskulit
 4. Vision förlust
 5. Blindhet

 

Vilken ersättning kan erhållas i en Beovu-rättegång?

Om du drabbats av retinal vaskulit, retinal artäröckning, intraokulär inflammation eller andra synproblem efter att ha fått Beovu-injektioner, kommer vi att söka följande typer av skador för dig:

 1. Tidigare och framtida sjukvårdskostnader för att behandla dina skador.
 2. Past och framtida smärta och lidande som härrör från dina skador, både fysiskt och psykiskt.
 3. Löneförlust, om någon.
 4. Andra ekonomiska förluster upplevda på grund av dina skador.
 5. Punkterande skador, om det är lämpligt.

 
 
Varför välja vår advokatbyrå

Vår advokatbyrå började hantera personskador i 1955. Idag är vi erkända som en nationell ledare i rättegångar som involverar drogskador. Vi har fått över 150-juryns domar för $ 1 miljoner eller mer och har vunnit juryns domar och bosättningar överstigande $ 8 miljarder.

Vi är grundaren av Mass Torts Made Perfect. Detta är en nationell konferens som deltar av 1,500-advokater varje år där vi lär oss hur vi framgångsrikt hanterar rättegångar mot drogtillverkare. För mer information, besök vår Om Oss sektion.

i Business 65 år * $ 8 miljarder i bedömningar och uppgörelser * Bästa advokatbyråer: US News & World Reports * Trial Advokater Hall of Fame * SuperLawyers
 
Våra avgifter och kostnader

Våra advokater ger gratis konfidentiella fallutvärderingar, och vi tar aldrig ut några avgifter eller kostnader om du inte först återhämtar.

Beredningsavgiften debiterar oss från 20% till 40%. Beloppet vi tar ut är baserat på hur mycket vi återhämtar för dig. För att se över en sammanfattning av våra avgifter och kostnader, klicka på Avgifter och kostnader.

 
Gratis fallutvärdering

För att kontakta oss för en kostnadsfri utvärdering kan du ringa oss på (+ 800) 277-1193 XNUMX XNUMX. Du kan också begära en utvärdering genom att klicka på Gratis & konfidentiellt formulär för utvärdering av Beovu. Det här formuläret kommer omedelbart att granskas av en av våra advokater som hanterar Beovu-tvisterna.

Läs mer

Kommer mitt Beovu-mål att hanteras som grupptalan?

En klasshandling är en rättegång där några individer representerar många individs intresse. Domstolsavgörandena är bindande för alla personer som ingår i klasshandlingarna. Alla klassmedlemmar är skyldiga att acceptera avvecklingen, även om en individ kommer att få liten eller ingen ersättning.

Våra advokater från Beovu kommer inte att vidta grupptalan för våra kunder. Istället representerar vi varje kund på hans / hennes specifika fakta, och vi utvärderar varje kunds skador på hans / hennes specifika fakta. Var och en av våra kunder har möjlighet att lösa eller inte lösa sitt ärende.

För en detaljerad diskussion om klasshandlingar, massbrott och flertalsprocesser, besök vår Class Action Mass Torts Page.

 

Beovu rättegångsförlikningar

Beovu bosättningar

Från och med den här tiden har det inte funnits några stora grupper av massskydd för bosättningar som involverar Beovu och länken till synförlust och blindhet. Generellt tar emellertid tvister som detta många år att lösa, med lag av advokater som spenderar miljontals dollar på att försöka bestämma exakt vad som inträffade och hur det kunde ha förhindrats.

Stora grupper av bosättningar inträffar vanligtvis inte förrän några fall prövas för en jury och tillverkaren kan förstå sin finansiella risk mer ingående. Det första steget i denna process är vanligtvis att ha stora grupper av ärenden kombinerade i federal domstol för upptäcktändamål. Denna process är känd som Multi-District Litigation (känd som en MDL).

 

Advokaterna Mike Papantonio & Brandon Bogle Diskuterar Beovu-rättegångarna

 

Beovu återkallar eller varnar

I februari 2020 utfärdade American Society of Retina Specialists en varning till sina medlemmar om potentiella Beovu-biverkningar.

I april 2020 tillkännagav Novartis (tillverkaren av Beovu) att de skulle arbeta med FDA, Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och globala läkemedelssäkerhetsmyndigheter för att revidera Beovu-läkemedelsmärket med adekvata referenser till Beovus synrelaterade biverkningar.

I juni 2020 godkände FDA en uppdatera till Beovu-etiketten. Den omformade etiketten presenterar säkerhetsinformation angående retinal vaskulit och retinal vaskulär ocklusion. Specifikt har Novartis lagt till följande språk på läkemedlets märkning: ”Retinal vaskulit och / eller retinal vaskulär ocklusion, typiskt i närvaro av intraokulär inflammation, har rapporterats efter BEOVU ... Patienterna bör instrueras att rapportera varje synförändring utan dröjsmål.”

 

Vad är syftet med Beovu?

Beovu Syfte

Syftet med Beovu är att behandla våt AMD, ett tillstånd där onormala kärl bakom näthinnan börjar läcka blod, lipider och vätska. På grund av läckage bildas ärrvävnad, vilket orsakar skada på makula och leder till förlust av centralt syn.

Beovu (brolucizumab) administreras till patienter via en intravitreal injektion (inuti ögat) för att undertrycka tillväxten av onormala blodkärl, vilket minimerar risken för vätska som läcker in i näthinnan.

Icke-oftalmologiska tillämpningar av brolucizumab är under preklinisk utveckling för behandling Kaposi sarkom och glioblastom.

 

Vad är retinal vaskulit och retinal artär ocklusion?

Enligt Mayo Clinic, vaskulit är inflammation i blodkärlen. Blodkärlens väggar kan tjockna, bli svagare eller smalare och ärr. Som ett resultat lider patientens vävnader och organ av begränsat blodflöde och orsakar skada. Vid retinal vaskulit skadas ögat av denna inflammation.

Inflammation i näthinnabaserade kärl i fall av retinal vaskulit kan också leda till samtidigt ocklusion, vilket innebär att blodflödet till ögat blockeras eller förträngs. Både vaskulit och ocklusion kan resultera i en patients synförlust.

Data som Novartis lämnat in förmarknaden hänvisade till kliniska prövningar där retinal vaskulit presenterades hos en patient som hade injicerats med brolucizumab (Beovu), jämfört med nollfall hos patienter som tog aflibercept (ett annat läkemedel som används för att behandla våt makuladegeneration). Ocklusion av retinal artär hos sju av patienterna med brolucizumab (Beovu) jämfört med en hos patienter med aflibercept.

 

FDA och vetenskapliga studier avseende Beovu

Är detta ett 737 maximalt ögonblick för Brolucizumab?

I augusti 2020 publicerade American Journal of Ophthalmology en ledare skriven av Philip J. Rosenfeld och David J. Browning, som sade: ”Vi har slutat använda brolucizumab på grund av tillhörande inflammation. Våra patienter har alternativ utan att ta denna risk. ” De påpekade att "Retinalsamhället hade inte rapporterat denna typ av synhotande ocklusiv retinal vaskulit efter intravitreala injektioner av andra vanliga anti-VEGF-läkemedel." Klicka på för att läsa mer American Journal of Ophthalmology.

Retinal vaskulit efter administrering av Brolucizumab vilket resulterar i svår förlust av synskärpa

I augusti 2020, JAMA Ophthalmology publicerade observationerna från Sromovas Sai Kondapalli, MD, som rapporterade om en patient med suddig syn. Tillståndet med "kliniskt signifikant låsbärande av retinala artärer" sammanföll med en andra injektion av brolucizumab. Klicka på för att läsa mer JAMA Ophthalmology.

Ocklusiv retinal vaskulit efter intravitreal Brolucizumab

I juli 2020, HHS allmän tillgång publicerade en studie av egenskaperna hos 26 eftermarknadsfall av retinal vaskulit som presenterades efter att 25 patienter fick intravitreala brolucizumab-injektioner. Ärendena rapporterades till ASRS till och med den 1 april 2020. Klicka för att läsa mer HHS allmän tillgång.

Allvarlig synförlust sekundärt till retinala arteriola ocklusioner efter flera intravitreala brolucizumab-administreringar

I juni 2020, den American Journal of Ophthalmology rapporterade studien av en patient som drabbades av allvarlig synförlust efter att ha fått tre injektioner av brolucizumab och slutligen fick diagnosen "retinal arteriolar ocklusion associerad med upprepade intravitreala brolucizumab-administrationer." Författarna påpekade att data från kliniska prövningar indikerade sex fall av ocklusion av retinal artär hos brolucizumabpatienter, trots att de publicerade uppgifterna endast rapporterade tre sådana fall. Klicka på för att läsa mer AJO-fall.

Retinal arteriell ocklusiv vaskulit efter intravitreal brolucizumab-administrering

I juni 2020, den American Journal of Ophthalmology Case Reports publicerade rapporter om en patient som lider av synförlust och ljuskänslighet i båda ögonen efter hennes Beovu-injektion. Forskare genomförde kliniska och laboratorietester för att utesluta andra orsaker och bestämde orsaken till intravitreal injektion av brolucizumab. Klicka på för att läsa mer AJO-fallrapporter.

Retinal vaskulit och intraokulär inflammation efter intravitreal injektion av Brolucizumab

I april 2020, Oftalmologi forskare granskade 15 ögon från 12 patienter som fick retinal vaskulit efter intravitreal injektion av brolucizumab. Författarna noterade att "Brolucizumab är det första FDA-godkända anti-VEGF-medlet associerat med icke-infektiös retinal vaskulit efter intravitreal behandling." Klicka på för att läsa mer Oftalmologi Magazine.

 
domar
UTMÄRKELSER
 • Bästa advokatbyråer: US News & World Report
 • Bästa advokater i Amerika
 • National Advokatfirman Hall of Fame
 • Årets offentlig rättvisa
 • Martindale-Hubbell Preventive Woman Attorney
 • National Law Journal Elite Trial Advokater
 • SuperLawyers
 
domar
UTMÄRKELSER
 • Bästa advokatbyråer: US News & World Report
 • Bästa advokater i Amerika
 • National Advokatfirman Hall of Fame
 • Årets offentlig rättvisa
 • Martindale-Hubbell Preventive Woman Attorney
 • National Law Journal Elite Trial Advokater
 • SuperLawyers
 
Juryn bedömer
JURY VERDICTS
 • $ 1 miljarder i defekt produktfall
 • $ 480 miljoner i flygplansolycka
 • $ 380 miljoner i miljöföroreningsfall
 • $ 150 miljoner i defekt läkemedelsfall
 • $ 42 miljoner i bedrägeri
 • $ 31 miljoner i medicinsk felbehandling fall
 • $ 25 miljoner i motorfordonsolycka
 • $ 18 miljoner i tågavdrag
Juryn bedömer
JURY VERDICTS
 • $ 1 miljarder i defekt produktfall
 • $ 480 miljoner i flygplansolycka
 • $ 380 miljoner i miljöföroreningsfall
 • $ 150 miljoner i defekt läkemedelsfall
 • $ 42 miljoner i bedrägeri
 • $ 31 miljoner i medicinsk felbehandling fall
 • $ 25 miljoner i motorfordonsolycka
 • $ 18 miljoner i tågavdrag
Referenser
KUNDRÄKNINGAR

Här är några av de anteckningar som kunderna har skickat oss:

Du räddade mitt liv.
Jag vill uttrycka min djupaste uppskattning.
Du menar så mycket för vår familj.
Jag är så uppskattande.

För att läsa våra kundrecensioner, besök vår Testimonialsida.

 
Referenser
KUNDRÄKNINGAR

Här är några av de anteckningar som kunderna har skickat oss:

Du räddade mitt liv.
Jag vill uttrycka min djupaste uppskattning.
Du menar så mycket för vår familj.
Jag är så uppskattande.

För att läsa våra kundrecensioner, besök vår Testimonialsida.