Hernia Mesh -rättegång - Uppgörelser och återkallelser - Advokater för personskador

Hernia mesh rättssaker hävdar att medicintekniska produkter är defekta utformade och tillverkarna har misslyckats med att korrekt varna medicinska leverantörer av allvarliga ogynnsamma komplikationer och enhet misslyckanden.

Vårt advokatbyrå accepterar klienter som fick ett bråcknät och har upplevt ytterligare operationer, infektioner, tarmobstruktion, organskador och / eller kronisk smärta.

Vi har hanterat rättegångar mot tillverkare av medicintekniska produkter sedan 1955. Varje år lär vi 1,500 XNUMX advokater hur man lyckas hantera dessa ärenden. Vi är listade i de bästa advokaterna i Amerika och The National Trial Lawyers Hall of Fame.

 

Vad vet vi om brokväxtsakerna

Hernia Mesh-rättegång

Saksökande advokater hävdar att flera av hernia mesh produkter har blivit defekta utformade och orsakar onödiga reparationer och skador som inte skulle ha inträffat om en substitute mesh produkt eller suturer hade använts.

Key Legal Issue

Många hernia mesh enheter använder material som krymper, kontrakt, härda, migrera eller misslyckas - orsakar nervskada, tarmskada och orsaka behovet av ytterligare operation.

Domstolsdokument visar att tillverkare av hernia mesh-enheter har marknadsfört och marknadsför produkterna för onödig användning, såsom reparation av mindre bråck som kan behandlas genom laparoskopisk kirurgi och stygn.

 

Hernia mesh skador och biverkningar

Körväggsbråck kräver ofta kirurgisk korrigering. En kirurg kan vanligtvis reparera en bråck utan att använda en nätprodukt och / eller kirurgen kan använda ett material, såsom ett biologiskt nät, som medför mindre risker än många syntetiska produkter som för närvarande finns på marknaden.

Många av de syntetiska bråcknätprodukterna som marknadsförts sedan år 2005 till nuvarande skyndades till marknaden med hjälp av FDA: s 510k clearanceprocessen och tillverkades och marknadsfördes med liten eller ingen undersökningar om enhetens säkerhet. Många av dessa enheter har tagits tyst ut från marknaden eller på annat sätt har återkallats.

Dessa problematiska hernia mesh-enheter innehåller designfel och oavsiktliga eller underförstådda risker som: (1) användning av "beläggningar" på nätverksprodukten som orsakar biverkningar och infektioner; (2) överdriven mesh och vävnadskontraktion; (3) tendens hos nätet att migrera, krympa eller förvandlas till en härdad boll eller massa; och (4) överskott av främmande kroppsreaktion och avstötning av nätet i kroppen.

De vanligaste biverkningarna hos patienter är infektioner, tarmhinder eller vidhäftningar, permanent nervskada som resulterar i smärta, bråckupprepning och revisionskirurgi för att korrigera komplikationer och avlägsna eller revidera nätet.

Hernia Mesh vs Stitches

En av de stora skillnaderna mellan att använda en nätprodukt och att använda suturer är att ett nät kan röra sig eller krympa, och sedan orsaka tarmperforeringar, organskador, hinder och ytterligare operationer. Detta gäller särskilt om nätverksprodukten är defekt eller innehåller en polypropenbeläggning. Om en perforering uppstår kan detta resultera i en allvarlig infektion som kallas sepsis.

Om du har fått ett bråcknätverk, är några av de symptom att titta på bland annat förstoppning, trötthet, feber, irritabel tarm, svår smärta och urinproblem. Om du upplever dessa symptom, ska du omedelbart rapportera dem till din behandlande läkare. Tyvärr kan hernia mesh komplikationer uppstå inom dagar till år efter bråcknätet implanteras.

Det är viktigt för din vårdgivare att hålla näten och vävnaden efter att ha tagit bort den från din kropp. Detta är ett viktigt bevis i ditt fall. Din vårdgivare kan ta reda på hur du gör det genom att kontakta vårt kontor och be om advokat Kim Adams.

 

Kompensation i en Hernia Mesh Lawsuit

Om du har skadade skador på grund av ett bråcknät, söker vi följande skador för dig:

 1. Tidigare och framtida sjukvårdskostnader som beror på skador som orsakats av bråcknätet, till exempel kostnaderna för revisionsoperationen. behandling av infektioner, perforeringar och obstruktioner och bryr sig om kronisk smärta.
 2. Tidigare och framtida smärta och lidande som orsakats av skadorna, och behandling och återvinningsprocessen.
 3. Tidigare och framtida löneförlust, om någon.
 4. Tidigare och framtida förlust av kapacitet att tjäna pengar.
 5. Punkterande skador, om det är lämpligt.

 
 
Varför välja vår advokatbyrå

Vår advokatbyrå började hantera personskador i 1955. Idag är vi erkända som en nationell ledare i rättegångar som involverar skador på medicinsk utrustning. Vi har fått över 150-juryns domar för $ 1 miljoner eller mer och har vunnit juryns domar och bosättningar överstigande $ 8 miljarder.

Vi har utsetts till ledamot av domaren som övervakar de federala rättegångarna som involverar CR Bards polypropenhernia mesh-produkter. Det innebär att vi är direkt involverade i den nationella undersökningen och upptäckten som förhoppningsvis kommer att leda till ett positivt resultat för de personer som skadats av denna medicinska enhet.

Vi är grundaren av Mass Torts Made Perfect. Detta är en nationell konferens som deltar av 1,500-advokater varje år där vi lär oss hur vi framgångsrikt kan hantera rättegångar mot medicintekniska tillverkare. För mer information, besök vår Om Oss sektion.

i Business 65 år * $ 8 miljarder i bedömningar och uppgörelser * Bästa advokatbyråer: US News & World Reports * Trial Advokater Hall of Fame * SuperLawyers
 
Våra avgifter och kostnader

Våra advokater ger gratis konfidentiella fallutvärderingar, och vi tar aldrig ut några avgifter eller kostnader om du inte först återhämtar.

Beredningsavgiften debiterar oss från 20% till 40%. Beloppet vi tar ut är baserat på hur mycket vi återhämtar för dig. För att se över en sammanfattning av våra avgifter och kostnader, klicka på Avgifter och kostnader.

 
Gratis fallutvärdering

För att kontakta oss för en kostnadsfri utvärdering kan du ringa oss på (+ 800) 277-1193 XNUMX XNUMX. Du kan också begära en utvärdering genom att klicka på Gratis & Konfidentiell Hernia Mesh Evalueringsformulär. Denna blankett kommer omedelbart att granskas av en av våra advokater som hanterar Hernia Mesh litigation.

Läs mer

Kommer min Hernia Mesh Case hanteras som en klass Action?

En klasshandling är en rättegång där några individer representerar många individs intresse. Domstolsavgörandena är bindande för alla personer som ingår i klasshandlingarna. Alla klassmedlemmar är skyldiga att acceptera avvecklingen, även om en individ kommer att få liten eller ingen ersättning.

Våra Hernia Mesh advokater kommer inte att bedriva klasshandlingar för våra kunder. I stället representerar vi varje kund på sina specifika fakta, och vi utvärderar varje kunds skador på hans / hennes specifika fakta. Var och en av våra kunder har möjlighet att lösa eller inte lösa sitt fall.

För en detaljerad diskussion om klasshandlingar, massbrott och flertalsprocesser, besök vår Class Action Mass Torts Page.

 

Hernia Mesh Lawsuit Förlikningsbelopp

Hernia Mesh Settlements

Från och med denna tid har det inte varit något stort massskott bosättningar involverande fel eller skador som orsakas av produkterna Physiomesh, C-QUR eller Ventralex mesh. I allmänhet förekommer emellertid stora grupper av bosättningar inte förrän några rättssak prövas före en jury och tillverkaren kan förstå sin ekonomiska risk mer noggrant.

I 2011 avgjorde CR Bard 3,000-fall över sin Kugel Mesh för $ 184 miljoner. Den enheten hade varit erinras av FDA i 2005, 2006 och 2007. Men rättegångar mot Bard och dotterbolaget DaVol fortsatte att vara inlämnad i flera år. I juni 2017 avfärdade en federal domare i västra Virginia flera av fallen och hävdade att alla fordringar mot Bard hade avvecklats för ett obevisat belopp.

I likhet med bråckmaskningsförfarandena inlämnades tusentals fordringar mot företag som tillverkade en medicinsk anordning för vaginalnät. Denna produkt var avsedd att behandla kvinnor som upplevde inkontinens. Med tiden började enheten förstöra inuti patientens kropp, vilket orsakade kronisk smärta, organskada och upprepade operationer. Mer än 100,000-rättegångar lämnades in mot de transvaginala maskintillverkarna, vilket resulterade i $ 3-miljarder i bosättningar.

 

Advokater Mike Papantonio och Robert Price Diskutera Hernia Mesh Implant Lawsuits

 
Titta på fler videoklipp
 

Hernia Mesh Recalls

Från 2005-2007 utfärdat CR Bard flera återkallelser som involverar sin Kugel Mesh produkt som ett resultat av ett problem som är förknippat med potentiella tarmtårar.

I 2012 skickade FDA Atrium a varning över dess misslyckande att svara och ta itu med många klagomål om infektioner på grund av C-QUR. I 2015 utfärdade en federal domare ett förbud, vilket förbjuder Atrium från tillverkning och distribution av produkten.

I maj 2016 återtog Ethicon frivilligt Physiomesh Flexible Composite Mesh efter studier som bestämdes att den medicinska enheten sannolikt skulle leda till en misslyckad bråckreparation jämfört med andra liknande produkter.

Ethicon mailade en brådskande fältsäkerhetsmeddelande till sjukhus och läkare som säger att de omedelbart ska returnera oanvända produkter och att sluta använda produkten. Ethicon medgav att utformningen av sitt brokväv var en av orsakerna till misslyckandena. Vid den tidpunkt som Ethicon utfärdade varningen hade FDA fått cirka tio rapporter om dödsfall i samband med Ethicon Physiomesh.

 

Varför används en Hernia Mesh?

Varje år utförs cirka en miljon bråckoperationer i USA. Som en del av reparationen är en av de ofta använda enheterna en bråcknät som kan tillverkas av syntetiskt material eller djurvävnad. Denna produkt är avsedd att förstärka det område där brokhålen utskjuter för att förhindra återkommande brok.

Hernias orsakas av bukpress och en öppning eller svaghet i en muskel eller bindväv. Mage trycket kan tvinga ett organ (som tarm, urinblåsa eller tarm) eller fettvävnad att röra sig genom öppning eller svagt område.

Mage trycket kan bero på olika aktiviteter, som att lyfta tunga föremål, diarré, förstoppning, kronisk hosta och graviditet. Övervikt gör förekomsten mer sannolikt. Muskelsvaghet kan vara en följd av dålig näring, rökning, överexperation eller en tidigare operation.

Symtom på en bråck innefattar buksmärtor, utbuktning av huden, illamående och kräkningar.

Läs mer

Om en bråck inte orsakar symtom eller komplikationer, kommer läkare generellt att övervaka det för att se om det förbättras. Kirurgi är det enda alternativet för en permanent fix. Om kirurgi utförs, används en bråcknätningsanordning ofta som en del av reparationsprocessen.

Det finns flera typer av bråck: ventral (bukvägg), inguinal (inre ljumsk), lårben (övre lår eller yttre ljummen), hiatal (övre magen), incisional (från en kirurgisk skärning) och navel (navel).

Incisionsbråcken uppträder när det finns en rivning i bukväggen, såsom den plats där ett skår gjordes under en tidigare operation, till exempel en C-sektion.

Bråckoperationer kan utföras genom öppen reparation eller laparoskopisk. Med öppen reparation gör kirurgen ett stort snitt nära bråcken. Med laparoskopisk är snittet minimalt i storlek.

Hernia mesh produkter kan vara gjorda av absorberbart eller oabsorberbart material. Om absorberbar är nätet avsett att bryta över tiden efter det att naturlig vävnad har bildats för att förhindra bråckan att återkomma. Om icke absorberbart material används, är nätet avsett att förbli permanent i kroppen.

En viktig fråga med brok är kvävning. Det är här blodtillförseln till ett organ blockeras eftersom organet skjuter genom bukväggen eller vävnaden.

Tillverkare av hernia mesh produkter omfattar: (i) Ethicon, Inc., ett dotterbolag till Johnson & Johnson, som producerar Physiomesh, Proceed och Prolene; (ii) Atrium Medical Corporation, en division av MAQUET Medical Systems, som producerar C-QUR; (iii) CR Bard (Davol), som producerar Composix, Ventralex, Kugel Patch, PerFix och Sepramesh; och (iv) Covidien (Medtronic), som producerar Parietex.

 

Hernia Mesh Lawsuit News

Hernia Mesh News

En hemlighet för patienter som genomgår bråckreparation

Allvarliga komplikationer kan uppstå om det kirurgiska nätet eller andra enheter bryts eller blir vridna eller försvunna en vanligt förekommande nätprodukt återkallades i 2006 av dess tillverkare på grund av risken för brott inom patienterna och ett antal klädtillbehörsdrag har väckts av patienter som upplevde komplikationer som tarmperforering och infektion. Rapporteras i Wall Street Journal - Hernia Repair Secrets

J & Js Ethicon återkallar Fysiomesh-flexibelt kompositbråcknät

Johnson och Johnson dotterbolag Ethicon återkallade en av sina kirurgiska nätprodukter efter studier visade högre revisionshastigheter efter en typ av minimalt invasiv bråckreparation med hjälp av sin Physiomesh flexibla kompositmask. Rapporteras i MassDevice - Physiomech Recall

 

FDA och Vetenskapliga Studier När det gäller Hernia Mesh

Hernia kirurgiska meshimplantat

Hernias har en hög grad av återkommande, och kirurger använder ofta kirurgiskt nät för att stärka bråckreparationen och minska risken. Trots denna fördel är det situationer där användningen av kirurgiskt nät för bråckreparation kanske inte rekommenderas. Rapporteras i FDA - Meshimplantat

Jämförelse av två Mesh / Fixation Concepts för Laparoscopic Ventral och Incisional Hernia Repair

Detta var en randomiserad kontrollerad studie som jämförde två system med mesh och fixering för laparoskopisk ventral och incisional bråckreparation. Studien avslutades tidigt eftersom forskarna märkte en hög återkommandegrad. Rapporteras i Kliniska prövningar - Laparoskopiska reparationer

Jämförelse av resultat av syntetiskt nät mot suturreparation av elektiv primär ventral herniorrhaphy

Meshreparation har en liten minskning av återfallsprocenten jämfört med suturreparationer för primär ventralbråck, men en ökad risk för infektioner hos serom och kirurgiska infektioner. Rapporteras i Journal of American Medical Association - Syntetisk Mesh Versus Sutures

Läs mer

Långvarig återkommande och komplikationer associerade med valfri inkrementell bråckreparation

Bland patienter som genomgått incisionsreparation var suturerad reparation förknippad med en högre risk för återoperation för återkommande över 5 år jämfört med öppen mesh och laparoskopisk nätreparation. Med långsiktig uppföljning kompenseras fördelarna som hänför sig till nätet delvis av nätrelaterade komplikationer. Rapporteras i Journal of American Medical Association - Hernia Mesh Komplikationer

Ventralhernia reparation med syntetisk, komposit och biologiska nät: egenskaper, indikationer och infektionsprofil

"Tre huvudtyper av protetiska nät är tillgängliga. Syntetiskt nät, såsom polypropen (PP) eller polyester, kännetecknas av hög draghållfasthet och kraftig vävnadsinväxt. Komposit eller barriärbelagd mesh är en dubbelsidig protes har en syntetisk parietal sida för att främja en stark reparation och en visceral yta som avstöter vävnadsinväxt och minskar vidhäftningsbildningen. Biologiskt nät är en kollagenbaserad människa, svin eller nötkreatur som kan implanteras i extra- eller intraperitoneal position ." Rapporteras i Kirurgisk infektion - Ventral Hernia Repairs

Prospektiv studie av en storlek skräddarsydd strategi för att reparera navelsträng och epigastrisk primär ventralhernias

Primär ventrala hernier, såsom navelsträng och epigastrisk bråck, bäst repareras med bukväggarmering genom meshimplantation. Mesh-enheter som använder en dubbelsidigt nätteknik har utvecklats för den specifika indikationen på små ventrala hernier. Denna studie var att bestämma de bästa storlekens hernia maskor att använda i olika situationer, men studien var tvungen att avslutas eftersom forskarna upplevde en onormalt hög infektionshastighet. Publicerad i Kliniska prövningar - navelhernier

Komplikationer av nätanordningar för intraperitoneal navelbråckreparation: ett försiktighetsord

"Vi har sett flera patienter med allvarliga sena komplikationer av dessa masker placerade intraperitonealt. Några av dessa patienter behövde tarmresektion och nätavlägsnande. Andra utvecklade en återkommande på grund av felaktig utplacering av nätet i den intraperitoneala positionen." Publicerad i World Journal of Hernia och Abdominal Wall Surgery

 
domar
UTMÄRKELSER
 • Bästa advokatbyråer: US News & World Report
 • Bästa advokater i Amerika
 • National Advokatfirman Hall of Fame
 • Årets offentlig rättvisa
 • Martindale-Hubbell Preventive Woman Attorney
 • National Law Journal Elite Trial Advokater
 • SuperLawyers
 
domar
UTMÄRKELSER
 • Bästa advokatbyråer: US News & World Report
 • Bästa advokater i Amerika
 • National Advokatfirman Hall of Fame
 • Årets offentlig rättvisa
 • Martindale-Hubbell Preventive Woman Attorney
 • National Law Journal Elite Trial Advokater
 • SuperLawyers
 
Juryn bedömer
JURY VERDICTS
 • $ 1 miljarder i defekt produktfall
 • $ 480 miljoner i flygplansolycka
 • $ 380 miljoner i miljöföroreningsfall
 • $ 150 miljoner i defekt läkemedelsfall
 • $ 42 miljoner i bedrägeri
 • $ 31 miljoner i medicinsk felbehandling fall
 • $ 25 miljoner i motorfordonsolycka
 • $ 18 miljoner i tågavdrag
Juryn bedömer
JURY VERDICTS
 • $ 1 miljarder i defekt produktfall
 • $ 480 miljoner i flygplansolycka
 • $ 380 miljoner i miljöföroreningsfall
 • $ 150 miljoner i defekt läkemedelsfall
 • $ 42 miljoner i bedrägeri
 • $ 31 miljoner i medicinsk felbehandling fall
 • $ 25 miljoner i motorfordonsolycka
 • $ 18 miljoner i tågavdrag
Referenser
KUNDRÄKNINGAR

Här är några av de anteckningar som kunderna har skickat oss:

Du räddade mitt liv.
Jag vill uttrycka min djupaste uppskattning.
Du menar så mycket för vår familj.
Jag är så uppskattande.

För att läsa våra kundrecensioner, besök vår Testimonialsida.

 
Referenser
KUNDRÄKNINGAR

Här är några av de anteckningar som kunderna har skickat oss:

Du räddade mitt liv.
Jag vill uttrycka min djupaste uppskattning.
Du menar så mycket för vår familj.
Jag är så uppskattande.

För att läsa våra kundrecensioner, besök vår Testimonialsida.