Medicinska enheter involverade i personskador
Medical Device Header Medical Device Header

Amerika har det dyraste medicinska systemet i världen. Tillverkare motiverar detta genom att hävda att de är innovativa, producerar och säljer de mest avancerade medicintekniska produkterna i världen. Vad de inte säger är att de ofta säljer dessa dyra enheter till patienter utan ordentlig testning, och även efter att de upptäckt enheterna faktiskt orsakar skada.

Sedan 1955 har vi hållit dessa tillverkare av medicinsk utrustning ansvarig för de skador de orsakar. Varje år hjälper vi att lära mer än 1,500-advokater hur man framgångsrikt hanterar dessa typer av fall.

Nedan är ett urval av våra nuvarande och tidigare processer. Klicka på nedanstående bilder och länkar för att läsa omfattande information om varje ämne.

 

Våra nuvarande undersökningar och rättegångar

 

Tidigare undersökningar och rättegångar

MEDICINSK UTRUSTNING PROBLEM
Alere InRatio

Användningen av Alere INRatio och INRatio 2PT / INR-övervakningssystemet och INRatio-testremsor associerades med felaktiga INR-mätningar.

Bair Hugger

ökad risk för ledinfektioner kopplade till användning av denna medicinska anordning under höft- och knäersättningsoperationer.

Essure

Hundratals påståenden lämnades mot Bayer och Conceptus Inc. av kvinnor som drabbades av allvarlig bukskada när deras Essure-födelsekontrollanordning flyttade och punkterade livmodern och äggledarna.

IVC-filter

Rättegångarna med IVC-filtret påstod att tillverkarna av enheten inte varnade patienter och läkare om de ökade riskerna för att filtret skulle gå sönder och att metallfragment rörde sig genom blodet och potentiellt skadade ett organ.

Medtronic Hawkone

Medtronic HawkOne Directional Atherectomy Systems kateter kan gå sönder och orsaka skador på patienter, inklusive arteriell dissektion, artärruptur, ischemi och/eller blodkärlskomplikationer.

Olympus Video Colonoscope

Olympus-koloskopet kan vara svårt att rengöra ordentligt efter varje användning, vilket resulterar i att enheten sprider en bakteriell infektion från en patient till en annan.

Penumbra kateter

Den 15 december 2020 utfärdade US Food and Drug Administration (FDA) ett varningsbrev om den brådskande återkallelsen av Jet7 Xtra Flex- och Jet 7 MAX-konfigurationsenheter, på grund av att hundratals inspelade fall av dessa enheter misslyckades eller orsakade skada.

Power Morcellators

Power Morcellators har förknippats med en ökad risk för signifikant uppstigning av odiagnostiserad cancer under laparoskopisk uterin fibroid-borttagningsoperationer.

St. Jude Defibrillator

St Jude Implantable Cardioverter-Defibrillator och Cardiac Resynchronization Therapy Devices tillverkad mellan 2010 och 2015 hade problem med att batteriet för tidigt misslyckades utan att ge korrekt varning.

Stryker Hip

Stryker hip recalls involverar LFIT Anatomic V40 lårbenet som används i Stryker Accolade, samt Rejuvenate och ABG II höftmoduler.

Kirurgisk häftapparat

På grund av funktionsstörningar, missbruk och felaktig konstruktion av kirurgiska häftapparater har patienterna lidit många typer av skador och komplikationer, ofta med långvariga eller permanenta konsekvenser och / eller kräver ytterligare operationer och behandlingar.

Zimmer Shoulder

Zimmer Biomet Comprehensive Reverse Shoulder System Humeral Tray Modell 115340 tillverkad mellan augusti 2008 och September 2011 var föremål för en återkallelse.