Abilify News - tvångsspel och beroendeframkallande beteenden

Nedan följer några av våra nyhetsberättelser som förklarar de potentiella farorna med Abilify, och i synnerhet sambandet med tvångsbeteende, som spel, shopping, äta och sex. För att lära dig mer om de typer av skador som har kopplats till denna medicinering, och de rättsliga påståenden som har lämnats in, klicka på Abilify.

 

sidor