Alere INRatio News - Produktåterkallelse
Alere INRatio News
  • FDA återkallar Alere INRatio och INRatio2 Monitor Systems

    Ännu en återkallelse har gjorts på klackarna av allvarliga och traumatiska felfunktioner - nästan 19,000 rapporterar att de är exakta. Återkallelsen för Alere INRatio och INRatio2 av Food and Drug Administration har uppgraderats till ett återkallande av klass I, vilket innebär att användningen av produkten kan orsaka allvarliga eller negativa hälsoeffekter och till och med dödsfallet.

    Läs mer