Beovu News - Vision Loss & Blindness

Nedan följer några av våra nyhetsberättelser som förklarar de potentiella farorna med Beovu, och särskilt kopplingen till retinal vaskulit, retinal arteriell ocklusion, intraokulär inflammation och andra synproblem. Klicka på för att lära dig mer om vilka typer av skador som har kopplats till detta läkemedel och de juridiska anspråk som har lämnats in Beovu.