Ett barns exponering för en SSRI under graviditet kan leda till utvecklingsförseningar Levin Papantonio Rafferty - Advokatbyrå för personskador

Ett barns exponering för en SSRI under graviditet kan leda till utvecklingsförseningar

Under födseln eller strax därefter kan spädbarn drabbas av en hypoxisk händelse där otillräckligt syre tillförs större organ. Tyvärr är detta ett av de vanligaste problemen för en barnläkare. Barn som har utsatts för mediciner som SSRI under graviditeten, oftast under tredje trimestern, kan uppleva abstinenssymptom som speglar former av hypoxi. Grå materia skada på hjärnan MR av barn som har upplevt en hypoxisk händelse förutsäger negativa motoriska resultat vid två års ålder.

 

källa: http://neurology.jwatch.org/lookup/content/full/2011/809/1?q=pfw-featured

 

Läs mer om Antidepressiva födelsebortfall