Philips CPAP News - Lungskador och cancer

Nedan följer några av våra nyhetsberättelser som förklarar de potentiella farorna med Philips CPAP-maskiner, och särskilt kopplingen till lungskador och cancer. Klicka på för att lära dig mer om vilka typer av skador som har kopplats till den här medicinska utrustningen och de rättsliga anspråk som har lämnats in CPAP-maskiner.