Dicamba News - Skogsskador orsakad av drift

Nedan följer några av våra nyhetsberättelser som förklarar de potentiella farorna med Dicamba, och i synnerhet sambandet med växtskador orsakad av oavsiktlig drift av kemikalien som uppstår vid normal applicering.

Om du vill veta mer om vilka typer av skador som har kopplats till den här produkten och de rättsliga påståenden som har lagts in, klicka på dikamba.