Essure Nyheter | Tube-punktering

Nedan följer några av våra nyhetsberättelser som förklarar de potentiella farorna med Essure, och i synnerhet sambandet med svåra buksskador. För att lära dig mer om de typer av skador som har kopplats till denna medicinska enhet, och de rättsliga påståenden som har lämnats in, klicka på Essure Birth Control.