FDA utfärdar en ny varning för Tylenol | Levin Papantonio Rafferty - Advokatbyrå för personskador

FDA utfärdar en ny varning för Tylenol

Den amerikanska livsmedels- och drogadministrationen utfärdade nyligen en kommunikation om allmän säkerhet om paracetamol, den aktiva ingrediensen som finns i Tylenol och andra smärtstillande medel, som förbinder den vanligt använda smärtstillande ingrediensen till tre sällsynta men allvarliga hudreaktioner. Hudreaktionerna, som kallas Stevens-Johnsons syndrom (SJS), toxisk epidermal nekrolys (TEN) och akut generaliserad exanthematous pustulosis (AGEP), kan vara dödlig och innebär smärtsam rodnad, utslag, blåsbildning och separation av huden.

De dödliga hudreaktionerna kan inträffa under första gången acetaminofen eller när som helst acetaminophen tas. Ibuprofen, naproxennatrium och andra icke-steroida överklagande smärtstillande medel (NSAID), bär också risken för hudreaktionerna.

FDA har också begärt att tillverkarna av Tylenol och Acetaminophen-läkemedel som säljs under en ny läkemedelsapplikation lägger till en varning angående hudreaktionerna

Den som utvecklar hudutslag eller reaktioner när du tar Tylenol eller något läkemedel som innehåller acetaminophen rekommenderas att omedelbart sluta ta läkemedlet och söka läkarvård. Den som har upplevt en allvarlig hudreaktion på grund av acetaminophen ska inte ta drogen igen och bör prata med sin vårdgivare för att diskutera alternativ för smärtstillande medel.