FDA presenterar data för långvarig användning av Fosamax | Levin Papantonio Rafferty - Advokatbyrå för personskador

FDA presenterar data för långsiktig användning av Fosamax

Adelphi, md

Tidigt på morgonen på dagens FDA-panelskonferens om långvarig användning av bisfosfonater, som läkemedlet Fosamax, FDA: s ledande medicinska chef Fatmatta Kuyateh, MD indikerade att radiografiska resultat i överensstämmelse med fallet med atypiska lårbenbrott har associerats med bisfosfonatanvändning.

Det verkar som att insamlingen av data för att spåra sambandet med läkemedlets varaktighet fortfarande pågår. Dr. Fatmattas presentation vid konferensen visade också att förekomsten av ONJ (Osteonekros av käken) kan öka med ökad exponeringstid för oralt bisfosfonat. Ytterligare presentationer förväntas senare idag från Merck, tillverkaren av Fosamax.

Dagens FDA-sponsrade konferens är ett gemensamt möte med den rådgivande kommittén för reproduktiv hälsa och läkemedelssäkerhets- och riskhanteringskommitténs mötesmeddelande, som äger rum University of Maryland University College. Kommittéerna diskuterar fördelarna och riskerna med långvarig användning av bisfosfonat för behandling av osteoporos med tanke på framväxten av säkerhetsproblemen vid osteonekros i käken (käftdöd) och atypiska lårbenfrakturer (ovanligt brustet lårben) som kan förknippas med den långvariga användningen av Fosamax.

Fosamax Lawsuit