Fosamax Femur MDL Omfördelad | Levin Papantonio Rafferty - Advokatbyrå för personskador

Fosamax Femur MDL Tilldelad

I september 2011 tillkännagav överdomare Garrett Brown från USA: s tingsrätt för distriktet New Jersey sin kommande pensionering från den federala bänken. Chief Judge Brown var den domare som tilldelats av Judicial Panel on Multidistrict Litigation ("JPML") för att övervaka Fosamax Femur MDL pågående i distriktet New Jersey. Som ett resultat av domare Browns tillkännagivna pensionering överförde JPML Fosamax Femur MDL till distriktsdomare Joel Pisano, från och med den 22 november 2011. Liksom överdomare Brown sitter domare Pisano i Trenton, NJ. (ORDER REASSIGNING LITIGATION) Omfördelningen förväntas inte påverka Femur MDL-kalendern och kommer inte att ha någon inverkan på den separata ONJ MDL som pågår inför domare John Keenan i USA: s tingsrätt för södra distriktet i New York.

Fosamax Lawsuit