Fosamax Sessner-rättegång: | Levin Papantonio Rafferty - Advokatbyrå för personskador

Fosamax Sessner Trial:

Levin, Papantonio aktieägare Tim O'Brien informerar Fosamax Examinator att stängningsargumenten fastställs för tisdag, april 17, i New Jersey Fosamax bellwether-försöket i fallet med Jo Ann Sessner vs. Merck & Co.. Fallet handlar om påståendet från en Florida Fosamax-patient som utvecklade steg 3-bisfosfonatrelaterad osteonekros i käken efter mer än sex års användning av Fosamax. O'Brien har prövat målet med Douglas & Londons advokat, Gary Douglas, under de senaste två månaderna, i Superior Court i New Jersey Law Division: Atlantic County, Docket No. ATL-L-3394-11-MT.