Gadolinium Nyheter | MRI-kontrastmedelstoxicitet

Nedan följer några av våra nyhetsberättelser som beskriver hur gadoliniumbaserade kontrastmedel som används under MR kan orsaka gadoliniumtoxicitet hos patienter, inklusive patienter med normal njurfunktion. Om du vill veta mer om denna bieffekt och de rättsliga påståenden som har lagts in, klicka på Gadoliniumbaserade kontrastmedel.