MINDRE ÄN 10% | Levin Papantonio Rafferty - Advokatbyrå för personskador

MINDRE ÄN 10%

En nyligen publicerad New England Journal of Medicine-studie indikerar att mindre än 10% av kvinnorna med normala, milda eller måttliga T-poäng kommer att utveckla osteoporos under en femtonårsperiod. Denna studie ifrågasätter det för närvarande Medicare DEXA-scanningsprotokollet vartannat år för kvinnor efter klimakteriet. Vidare, för att de flesta osteopeniska kvinnor aldrig skulle utveckla osteoporos, motbevisar studien marknadsföringspositioner som antagits av Merck & Co. relaterade till dess receptbelagda läkemedel Fosamax som Merck spionerade skulle hjälpa osteopeniska kvinnor att förhindra osteoporos.

Fosamax Lawsuit