New York Times-artikel påpekar att DePuy visste om de toxiska problemen med kobolt och krom innan de drog det från marknaden | Levin Papantonio Rafferty - Advokatbyrå för personskador

New York Times artikel pekar ut att dePuy visste om de kobolt- och krotoxiska problemen väl innan de drog det från marknaden

Advokatbyrån Levin, Papantonio, et al. tycker att det är intressant att Johnson & Johnson execs började fasa ut DePuy ASR-höftimplantatet 2009, bara några veckor efter att FDA skickade företaget en begäran om ytterligare säkerhetsdata om implantatet, enligt New York Times artikel, "Hip Device Phaseout följt FDA Data Request." Det verkar som att FDA hade börjat upptäcka information om ASR-patienter angående nivåer av metalljoner, särskilt kobolt och krom. Det hade också rapporterats att ASR presterade dåligt jämfört med DePuy Orthopaedics data.

Kobolt- och kromtoxicitet på grund av metall-på-metall-slitage har visat sig orsaka mjukvävnadsskador i och runt höften. Även känt som ”Metallos”, det spridda, giftiga skräpet byggs upp och antingen orsakar nekros eller död i mjukvävnader eller kan utlösa en inflammatorisk process, vilket kan leda till pseudotumörer. Andra effekter inkluderar metallfärgad ledvätska, ansamling av ledvätska och progressiv benförlust på grund av att metalljoner tränger in i benen. Symtom kan bli lika allvarliga som en sprucken acetabulum eller att äta bort bortförande muskler. Medan många patienter upplever svår smärta är det också möjligt för patienter som inte känner smärta att drabbas av vävnadsskada eller pseudotumörer. Det för tidiga misslyckandet med ASR-höftimplantatet har inte bara orsakat alla dessa negativa, försvagande biverkningar och mer, utan har också krävt många revisionsoperationer.

Det värsta kan vara att även om företaget måste ha varit medveten om problemen med sin produkt, utfärdar de inte en återkallelse eller drar produkten från marknaden. Faktum är att DePuy faktiskt bara några veckor efter att ha mottagit FDAs begäran om säkerhetsinformation initierade en plan för att fasa ut ASR-implantatet, en åtgärd som de tillskrivit att sakta ner produktförsäljningen och inte av orsaker relaterade till produktsäkerheten. Samtidigt fortsatte de att sälja sina kvarvarande lager av defekta produkter, vilket skulle implanteras hos patienter över hela världen.

I slutändan kan patienter drabbas av irreversibel skada, och ju längre patienter väntar på att få ASR reviderad, desto mer permanent och skadlig kan effekterna bli. Ben Gordon och Daniel Nigh, advokater vid advokatbyrån Levin, Papantonio, fortsätter att ta nya kunder och fortsätter aktivt tvister mot DePuy och Johnson & Johnson, Inc.

Läs mer om DePuy Hip Replacement & Stryker Hip Replacement