Nexium och Prilosec News - Njurskada

Nedan följer några av våra nyhetsberättelser som förklarar de potentiella farorna med Nexium och Prilosec, och i synnerhet sambandet med njurskador, njursvikt och ischemisk stroke. För att lära dig mer om de typer av skador som har kopplats till denna medicinering, och de rättsliga påståenden som har lämnats in, klicka på Nexium & Prilosec.

 

sidor