Nexium och Prilosec News - Njurskada

Nedan följer några av våra nyhetsberättelser som förklarar de potentiella farorna med Nexium och Prilosec, och i synnerhet sambandet med njurskador, njursvikt och ischemisk stroke. För att lära dig mer om de typer av skador som har kopplats till denna medicinering, och de rättsliga påståenden som har lämnats in, klicka på Nexium & Prilosec.

 
  • Prilosec och Nexium: Mer än bara njursjukdom

    Nyheter om sambandet mellan protonpumpshämmare (PPI), såsom Prilosec och Nexium, har varit ute i flera månader, som rapporterats på Ring of Fire och på andra ställen. Det är grymt nog, men de senaste nyheterna är ännu mer alarmerande. Det visar sig att när det gäller PPI, är njursjukdom bara toppen av isberget. Dessa läkemedel gör mycket mer skada på fler sätt än tidigare trodde.

    Läs mer
  • Nexium och Prilosec: en missbruk svår att sparka och orsakar njursjukdom

    Vid det här laget, nyheter av sambandet mellan användningen av protonpumpshämmare (PPI) på patienter och allvarlig njursjukdom har spridit sig mycket. Undersökning av PPI-läkemedel som inkluderar Prilosec och Nexium har just börjat, även om andra säkerhetshinder om PPI (med ökad risk för hjärtinfarkt och osteoporos) först höjdes under ett decennium sedan.

    Läs mer

sidor